• Türkçe
  • English

TÜBİTAK TÜSSİDE, Boğaziçi  Üniversitesi tarafından hazırlanan  "Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı"nı  temel  alarak  ülke  genelinde yaygın uygulanacak bir "Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli" geliştirmiştir.

TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen bu modelin  ülke  geneline yaygınlaştırılması  için "Dijital Dönüşüm Danışman"ları yetiştirilecektir. TÜBİTAK TÜSSİDE ile KOSGEB arasında yapılan işbirliği kapsamında, TÜBİTAK TÜSSİDE 'den eğitimi  alan  ve  başarıyla  tamamlayan  danışmanlar aracılığıyla "DDX Dijital Dönüşüm Modeli" kullanılarak yürütülen danışmanlık çalışmaları, KOSGEB tarafından desteklenecektir.

Bu amaçla hazırlanan eğitim programına başvurular ddxhamle.org adresinden 8 Nisan - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılabilecek olup, başvuru koşulları, eğitim takvimi ve programa ilişkin detaylı bilgiler aynı portalda yer almakta olup,  "Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Eğitim" programı bilgilerinize sunulur.