• Türkçe
  • English

Bölümlerinizde öğrenim gören öğrencileriniz Rektörlüğe hitaben yazacakları dilekçelerini hızlı çözüm geliştirmek adına yazi.isleri@yeditepe.edu.tr e-posta adresi üzerinden Yazı İşleri Müdürlüğüne doğrudan iletebileceklerdir.