• Türkçe
  • English

 

  • Aday başvuruları: 27 Ekim 2021 09:00- 3 Kasım 2021 12:00 - çevrimiçi

                    Başvuru formu bağlantısı için tıklayınız.

  • Uygun adayların ilanı: 4 Kasım 2021 (Bölüm ve Dekanlık tarafından)
  • Adayların propaganda süresi: 5-6-7-8 Kasım 2021 
  • Bölüm bazında seçimler: 9 Kasım 2021 - çevrimiçi
  • Fakülte temsilci seçimi: 10 Kasım 2021- çevrimiçi
  • Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimleri: 11 Kasım 2021 – yüzyüze

 

Adaylık başvuruları ve oylama süreçleri öğrencinin kendi std uzantılı mail adresinden yapılacaktır.

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİ ADAYLARINDA ARANACAK NİTELİKLER*

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.                          

*Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği. (2020, 13 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 31154). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-5.htm