• Türkçe
  • English

Projenin Uzatılması

Proje dersi en fazla bir dönem X (in progress) notu ile uzatılabilir.

1. Uzatma, proje danışmanının onayıyla aşağıdaki şartlara göre yapılır.

a) Uzatma yapılabilmesi için problemin detaylı tanımı, çözüm için kullanılacak yöntem, analiz, genel tasarımı ve geliştirme platformuyla ilgili gerekli tüm teknik bilginin edinildiğini gösteren bir raporun danışmana teslim tarihinde verilmesi gerekir.

b) Danışman öğrencinin çalışmasına ve raporuna göre doğrudan X verebilir yada I (incomplete) vererek bir sonraki dönemin Add/Drop tarihine kadar uzatma için gerekli şartları sağlamasını ister. Bu şartlar sağlandığında not X’e çevrilir. Danışmanın uzatma verdiği yada uzatmaya çevrilmek üzere I verdiği öğrencilerden o dönem için savunma istenmez

Çalışmalarının büyük bir kısmını bitirmiş ve kısa sürede jüriye sunulabilecek durumda olan projelere danışman tarafından I notu verilir. Bir sonraki dönemin Add/Drop süresi içinde projelerini bitiren öğrenciler için I notu başarı notuna çevrilir. Çalışmasını bitiremeyen öğrencinin notu sadece bir kereye mahsus olmak üzere X‘e çevrilebilir.