• Türkçe
  • English

Gıda Mühendisliği Bölümü Güz 2021 dönemi konsantrasyon başvuruları kapanmıştır.  Add drop döneminden önce konsantrasyon başvuruları tekrar açılacaktır, programlarında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler bu süreçte başvurularını güncelleyebilirler. Mezuniyet formları öğrencilerin başvurduğu konsantrasyon programı çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

Mezun olabilmek için konsantrasyon öğrencilerinin programları doğrultusunda alacakları 5 konsantrasyon dersine ek olarak 2 tane FDE kodlu teknik seçmeli ders almaları gerekmektedir. Başladıkları konsantrasyon programı doğrultusunda ders seçimi yapmak öğrencilerin sorumluluğundadır. 

 

Normal müfredat öğrencilerinin en az 3 adet FDE kodlu teknik seçmeli almaları gerekmektedir. Normal müfredat öğrencileri teknik seçmeli havuzunda yer alan Fakülte dışı teknik seçmelilerden (BBA/CULA kodlu dersler gibi) en fazla 3 tane alabilirler.