• Türkçe
  • English
04-08 EYLÜL
ÖN KAYITLAR
19-21 EYLÜL
DERS KAYITLARI
23 EYLÜL
DERSLERİN BAŞLAMASI
29 EYLÜL – 01 EKİM
DERS EKLEME/BIRAKMA GÜNLERİ (ADD/DROP)
02-03 EKİM
İSTİSNAİ DURUMLAR - DEKANLIĞA DİLEKÇE VERMEK İÇİN SON GÜN
26 EKİM
DERSTEN ÇEKİLMEK İÇİN SON GÜN (WITHDRAWAL)
29 ARALIK
DERSLERİN SON GÜNÜ
03-16 OCAK
DÖNEM SONU SINAVLARI
18 OCAK
NOTLARININ VERİLMESİ İÇİN SON GÜN
19-28 OCAK
BÜTÜNLEME SINAVLARI
29 OCAK
BÜTÜNLEME NOTLARININ VERİLMESİ İÇİN SON GÜN
01-03 ŞUBAT
TEK DERS SINAVLARI