• Türkçe
  • English

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ           :26.01.2021

TOPLANTI NO                    :01/2021

1-      Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu 27.12.2016 tarih ve 2016/15-14 sayılı “İngilizce Yeterlilik sınavından ve İngilizce hazırlığın son kur (B2 Kuru) sınavından 80 ve üzeri ile geçmiş öğrencilerin, istedikleri takdirde AFEA derslerinden muaf tutulmaları” kararı gereğince AFE 131 “Academic English I” ve AFE 132 “Academic English II” derslerinden muaf tutulan öğrencilerin bu derslerin muafiyetlerinden vazgeçmeleri hakkında;

a)      Başvuru süresinin en fazla 4 dönem olarak sınırlandırılmasına,

b)     Bu derslerin herhangi birinden muafiyet kaldırılması talep edilmesi halinde diğer dersten de muafiyetin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.