• Türkçe
  • English

Sağlık İzleme Uygulamarında Kullanılmak Üzere Nano-biyoalgılayıcı Sistemler Geliştirilmesi: Fırsatlar ve Zorluklar

Dr. Zeliha Cansu Canbek Özdil

Özet:

Erken hastalık teşhisine yönelik tıbbi teknoloji, yıllar içinde hastaların yaşam kalitesini ve potansiyel tedavi olanaklarını iyileştirmeye yardımcı olarak önemli ölçüde ilerlemiştir. Algılamanın sınırlarını genişletmek için tanı sistemlerini nanoteknoloji ile güçlendirmek, sağlık endüstrisinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. In-vivo teşhis için nano ölçekli yapıların benimsenmesinin önümüzdeki yıllarda kayda değer bir artış göstermesi beklenmektedir.
Ancak nanoteknoloji temelli ileri sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin bazı önemli endişeler bulunmaktadır. Bunlardan biri nano ölçekteki bilgiyi vücut içerisinde toplayabilen ve bilgiyi vücut dışına aktarabilen uçtan uca bir çözüm yolu oluşturmaktır. Yüksek doğruluk ve hassasiyette, eş zamanlı takip ve kullanım kolaylığı sağlayan implante edilebilir veya giyilebilir sensörler gelecekte vaat eden çözüm önerileri olarak sunulmaktadır. Ancak buradaki zorluk, semptomları moleküler ölçekte izlemek için yeterince hassas olan biyouyumlu bir vücut algılama modülü ile bir vücut üstü okuyucu anten arasında geleneksel bir kablosuz bağlantı kurmaktır.
Bu sunumun odak noktası, biyolojik bir bileşene ve dinamik bir algılama sistemine dayalı yeni bir algılama mekanizması tanıtmaktır. Önerilen tasarım, izlenebilir bir sinyal, bir dönüştürücü ve moleküler sinyali geleneksel bir kablosuz bağlantı yoluyla akıllı bir izleme cihazına iletebilen bir vücut üstü etiket anteni içermektedir.

Gün: 17 Eylül 2021

Saat: 15.30

Google Meet Link : meet.google.com/rux-veyv-biv