• Türkçe
  • English

Sevgili Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencileri,

2021 Güz Dönemi için eğitim, Üniversitenin aldığı kararlar uyarınca aşağıda açıklandığı şekilde yürütülecektir. Pandemiye ilişkin gelişmelere göre formatta güncellemeler yapılabileceği belirtilmiştir.

  • Öğretim, normal sınıf kapasitelerinin yaklaşık yarısı kadarını kullanmak amacıyla hibrit olarak (yüz yüze ve uzaktan) yürütülecektir.
  • Öğrencilerin kampüse dönüşümlü olarak gelmesi planlanmış olup, öğrenci numarası tek sayı ile biten öğrencilerimiz 1., 3., 5., ... haftalarda, çift sayı ile biten öğrencilerimiz 2., 4., 6., ... haftalarda kampüse gelip sınıfta yüz yüze ders alacaklar, kampüse gelmedikleri haftalarda sınıf içiyle eşzamanlı olarak uzaktan eğitime katılacaklardır.
  • Uygulamalı dersler (laboratuvar, uygulama, proje, atölye, öğrenci destek eğitimi şubeleri, v.b.) yüz yüze verilecektir.
  • Hafta sonları ve gün içi 09.00 – 22.00 arasında ders yapılabilecektir.
  • HUM, TKL, HTR dersleri Cumartesi günü 09.00-11.00, 11.00-13.00, 14.00-16.00, 16.00-18.00 saatlerine online olarak planlanacaktır. Bu dersler için ihtiyaç olması halinde hafta içi 20.00-22.00 saat dilimine de online planlama yapılabilecektir.
  • Yabancı dil hazırlık programlarının eğitimleri, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde uygulandığı şekliyle haftanın belirli günleri yüz yüze, belirli günleri de uzaktan sürdürülecektir.
  • Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir.
  • Bölüm ders programlarımız en geç Cuma günü kesinleşmiş olacaktır.

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı