• Türkçe
  • English

28 Temmuz 2021’de Manavgat’ta, 29 Temmuz 2021’de Muğla’da başlayan orman yangınlarında etkilenen toplam 1270 kilometrekare alan, 2020 yılında ülkenin tamamında yanan 210 kilometrekarelik orman alanının altı katı, 2019 yılının ise 12 katıdır. Yangınların önümüzdeki yıllarda da en önemli tehditlerden biri olabileceğine işaret eden bu artış, orman kaybının yanısıra yangınlar sonrası yağmurlarla birlikte yaşanabilecek heyelan, çamur ve döküntü akışı gibi afetler ile erozyon, içmesuyu kaynaklarının kirlenmesi gibi ekolojik risklerde de atışa sebep olacaktır. Bu risklerin tespiti ve etkilerinin azaltılmasının yanısıra, gelecekteki orman yangınlarının önlenmesi için yapılması önerilen çalışmalar hakkında hazırlanan “2021 Orman Yangınları ve İlişkili Afet Riskleri için Öneriler - Teknik Ön Rapor”u indirmek için tıklayınız.