• Türkçe
  • English

ISE 492 mühendislik projeleri, Endüstri Mühendisliği lisans öğrencilerimizin program dâhilinde kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek hayatta karşılaşılan endüstri ve sistem problemlerine uyguladıkları takım çalışmalarıdır. Bu projeler ile öğrencilerimiz, ülkemizin önde gelen firmalarının gerçek endüstri ve sistem problemleri üzerinde analizler ve modeller yaparak çözümler üretmektedirler. Ayrıca bu projeler öğrencilerimizin proje raporu ve sunumu yoluyla bulgularını yaymalarını sağlayarak iletişim becerilerini arttırmaktır. Çeşitli yıllarda yapılan örnek projeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.