• Türkçe
  • English

FDE 201 dersi yalnızca Bahar 2021 dönemine mahsus olmak üzere FDE 226 dersinin önkoşulu olarak değil yan koşulu olarak uygulanacaktır. Bu doğrultuda öğrenciler Bahar 2021 döneminde FDE 201 ve FDE 226 dersini eş zamanlı olarak alabileceklerdir.

FDE 201 dersini tamamlamamış veya Bahar 2021 döneminde almayan öğrenciler FDE 226 dersini alamayacaklardır.