• Türkçe
  • English

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Güz ve Bahar dönemleri arasında staj yapılabilecektir.

Öğrencilerin staja başvurabilmeleri için sayfanın devamında bildirilen Bölüm Staj Kuralları'nda belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Koşulları sağlamayan başvurular dikkate alınmaz.

Sürenin zorunlu staj kapsamında talep edilen 20 günü ancak sağlayabilmesi ve pandemi dikkate alınarak staj başlangıç tarihini 25 Ocak 2021, staj bitiş tarihini ise son gün 19 Şubat 2021 olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

Sadece 2020-2021 BAHAR dönemi sonunda mezun olacak öğrenciler (2020-2021 Güz Dönemi sonunda 105 kredinin tamamlanmış olması gereklidir) CE 400 Ofis Stajı'nı çevrimiçi (Online) olarak yapabilirler.

Diğer tüm öğrenciler her iki stajı da kurumiçi (geleneksel) staj olarak yapacaklardır.

Dönem arasında staj yapacak öğrencilerin Bölüm Staj Koordinatörü'ne yapacakları stajın türü (Ofis/Şantiye) ve niteliği (geleneksel/çevrimiçi) hakkında bilgi veren bir talep e-postası.yeditepe.edu.tr uzantılı üniversite e-posta adresleri üzerinden iletmeleri gereklidir.

Bölüm Staj Koordinatörü, Bölüm Staj Kuralları'na uygun başvurular için ilgili evrakları hazırlar ve öğrenciye aynı e-posta adresi üzerinden iletir. Staj Başvuru Formu (SBF), öğrenci ve staj yapılacak kurum tarafından eksiksiz doldurularak içinde belirtilen ekleri ile birlikte Bölüm Sekreterliği'ne (duygu.tuylu@yeditepe.edu.tr) iletilecektir. Eksik doldurulmuş formlar veya eksik ekli başvurular kabul edilmez.

CE 400 stajlarının çevrimiçi (online) yapılması durumunda SBF'na ek olarak Staj Ön Bilgi Formu (ÖBF) da öğrenci ve staj yapılacak kurum/işyeri tarafından doldurulacak ve formda verilen bilgiler değerlendirilerek staja onay verilecektir. Öğrencinin yönetim ve takibinin yetersiz bulunduğu durumlarda çevrimiçi stajlar kabul edilmeyebilir.

Sürecin sorunsuz yürütülebilmesi için, ara dönemde staj yapacak olan öğrencilerin yukarıda belirtilen talep e-postalarını en kısa zamanda Bölüm Staj Koordinatörü'ne ileterek başvuru sürecini başlatmaları tavsiye olunur.