• Türkçe
  • English

Doktora sonrası ve / veya doktora araştırma görevlisi pozisyonları mevcuttur.

Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip fizik veya mühendislik programları mezunları veya Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Doktora Programı'nda okuyan adayların özgeçmişlerini ve destekleyici belgelerini 15 Ocak 2020 saat 12: 00'den önce Dr. Nezih Topaloglu'ya (nezih.topaloglu@yeditepe.edu.tr) göndermeye davet ediyoruz.

Araştırma asistanlığı, 2025'te bitmesi planlanan yeni bir TÜBİTAK-1004 destekli proje kapsamında sağlanacaktır. Proje, yüzey akustik dalgası (SAW) MEMS kimyasal ve biyolojik sensörlerinin modellenmesi, tasarımı ve üretimini içermektedir.

Kabul için uygunluk aşağıdaki kriterlere bağlıdır:

Sahip olunması gerekenler:

  • Mühendislik veya fizik alanında bir lisans programından mezun olmak
  • Akışkanlar dinamiği, termodinamik ve esneklik hakkında temel bilgiler
  • İyi yazma becerileri

Olması İyi Olanlar:

  • MEMS tasarım ve imalatında arka plan ve SAW cihazları
  • Hesaplama yöntemleri ve kodlamada arka plan