• Türkçe
  • English
  • CSE492 Bitirme Projesi önerileri, 14 Ekim 2020 tarihine kadar proje danışmanına (hem akademik hem de proje danışmanları tarafından dijital olarak imzalanması gerekmektedir) teslim edilmelidir.
  • "X" alan öğrenciler ayrıca proje danışmanına öneri formlarını sunmalı ve CSE492 dersine kaydolmalıdır.