• Türkçe
  • English

20.12.2019 tarihli ve 11/2019 sayılı Bölüm Kurulu Toplantısı kararları uyarınca:

CE 492 Mühendislik Projesi dersine kayıt olabilmek için gerekli olan önkoşullar tartışılmış ve
oybirliği ile aşağıda sunulduğu şekilde kabul edilmiştir:
i. Asgari 105 kredilik dersi başarılı olarak (Min. DD) tamamlamış olmak
ii. Proje niteliklerine bağlı olarak proje yürütücüsü öğretim üyeleri tarafından ilan edilen ek
koşulları sağlamak.

 

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler CE 492 dersine kaydı yapılmayacaktır.