• Türkçe
  • English

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlileri alınacaktır.  Son başvuru tarihi: 24.09.2020'dir

 

ar_gor_ilan.jpg

Sınav tarihi, yeri ve saatleri ilan edilecektir.