• Türkçe
  • English

• Bu intibak kuralları 2016 Güz dönemi ve öncesi girişli öğrencilere uygulanacaktır ve 2022 Güz dönemi sonu itibarıyla yürülükten kalkacaktır.

• Öğreciler ISE 491 dersinin önkoşullarından birini (ISE 323 veya ISE 361) ve en az 90 krediyi başarıyla tamamlamışlarsa, ISE 491 dersi ile birlikte kalan önkoşul dersine kayıt olabilirler.

• ISE 491 dersi 2020 Yaz okulunda bir defaya mahsus olmak üzere açılacaktır.

• Ersamus öğrencilerinin durumları giriş yılına bakılmaksızın ve süre kısıtlaması olmaksızın öğrenci bazlı olarak incelenecektir.