• Türkçe
  • English

Yaşamakta olduğumuz COVID 19 salgını ve pandemi sürecinde staj yapacak olan öğrencilerimiz staj evraklarını eposta yoluyla Makine Mühendisliği bölüm sekreterliğinden temin edecekler, dolduracakları formları daha sonra bölüm sekreterine epostayla geri yollayacaklardır.