• Türkçe
  • English

Değerli öğrencilerimiz,

 

Etkileri halen devam etmekte olan COVID 19 virüsünün yaratmış olduğu sağlık risklerinden ötürü 2020 Yaz döneminde yürütülecek olan staj çalışmaları 03.06.2020 tarihli İnşaat Mühendisliği Bölüm Kurulu Toplantısında değerlendirilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

1. 2020 Bahar dönemi sonunda tüm derslerini tamamlamış olup sadece staj çalışmaları eksik olan öğrenciler "online staj" veya "proje teslimi" tipinde çalışmalarla CE 300 ve CE 400 stajlarını gerçekleştirebileceklerdir.

2. 2020-2021 Öğretim Yılı Güz döneminde mezun olacak öğrenciler, 2019-2020 Bahar yarıyılı telafi sınavları sonunda asgari 105 krediyi tamamlamış olan öğrenciler olarak tanımlanır. Bu öğrenciler, varsa eksik staj çalışmalarını 2020 Güz dönemi içinde Mühendislik Fakültesi Staj Esasları ve Bölüm Staj Uygulama Kuralları'na uygun nitelikte yürütecekleri uzun dönem stajı veya 2020-2021 Güz dönem sonunda yürütecekleri 20 günlük zorunlu staj çalışmaları ile gerçekleştireceklerdir. Pandeminin öğretim yılı içinde devam etmesi halinde bu maddede belirtilen stajlar da (1) maddesinde belirtilen online staj veya proje teslimi tipinde yürütülecektir.

3.   2. sınıf yazında yapılması gereken şantiye stajları (CE300) online staj ve proje alternatiflerinin beklenen öğrenme çıktılarını sağlayamaması nedeniyle bu yaza mahsus yürütülmeyeceklerdir.

4. 3. sınıf yazında yapılması gereken ofis stajı (CE400) 2020 Yaz döneminde yürütülmeyecektir. Ofis stajı, sağlık riskinin normale dönmesi halinde uzun dönem staj olarak 2020-2021 Güz veya Bahar dönemleri içinde yürütülebilecektir.

5. Pandemide oluşacak herhangi bir gerileme ve koşulların normale dönmesi halinde İnşaat Mühendisliği Bölümü bu kararlarda değişiklik yapabilir.

 

1. Madde kapsamına giren öğrencilerin 01.07.2020 tarihine kadar bölüm sekreterliğine duygu.tuylu@yeditepe.edu.tr e-posta adresi üzerinden bildirimde bulunmaları önemle rica olunur.

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Adil AKGÜL

Bölüm Staj Koordinatörü