• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BME 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere biyomedikal mühendisliği alanında kavramsal olarak düşünmeyi, problem çözme yeneği ve raporlama yeteneğinin kazadırılması.
Dersin İçeriği: 

Deteylı analiz, biyomedikal mühendisliği problemlerinin tasarım ve gerçeklenmesi, proje raporu şeklinde sonuçların sunumu seminer ve gösterimi

Mühendislik Projesi Formları

BME 492 Proje Öneri Formu

BME 492 Proje Raporı Taslağı

BME492 Proje Rapor Stili

BME 492 Değerlendirme Formu

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simulasyon, 12: Durum Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari