• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere organik kimya bilgisi, organik bileşiklerin yapısı, özellikleri ve reaksiyonları, organik sentez deneyleri yapabilme ve organik bileşiklerin deneysel özelliklerini test edebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

mühendisler için organik kimyaya giriş. İzomerizmin tanımı, rezonans, fonksiyonel gruplar ve kimyasal özellikler. Alkanlar, alkenler, alkinler, alkoller, aromatik bileşikler, karbonil bileşiklerinin reaksiyonları. Stereokimya. Laboratuvar çalışması: temel ayırma teknikleri, organik bileşiklerin tanımlanması ve saflaştırılması ve bu tekniklerin basit organik reaksiyonlara uygulanması. Çeşitli organik bileşiklerin sentezi.

Dikey Sekmeler