• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Yeryüzünde medeniyetin başlaması, Neolitik çağ; Türk, Hint ve Çin medeniyetleri ve etkileşimleri; Akdeniz kültür havzasındaki gelişmeler; orta çağda medeniyet unsurları; özellikle sanat, sosyal bilimler, teknoloji, bilimdeki formasyona odaklanarak doğu ve Avrasya uygarlıklarının incelenmesi; Rönesans, aydınlanma, Amerikan ve Fransız devrimi; Türk medeniyetinde modernleşme aşamaları; yeni dünya düzeni; 21. yüzyılda medeniyetlerin incelenmesi.

Dikey Sekmeler