• Türkçe
 • English

BME

Öğrenci programdan çıkarılan dersleri almamışsa yeni müfredattan devam eder. LAW 123 ve ECON 294 dersleri için;

 1. Her iki dersi de almış ve başarılı olmuşsa bu derslerden birisi FE XX2 yerine sayılır, diğeri ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Her iki dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu derslerden birisinin yerine FE XX2 alarak yerine saydırma yapar; diğer dersi NC (non-credit) olarak sayılır.
 3. Her iki dersi de almış ancak birinden başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu derslerden başarılı olunan yeni eklenen FE XX2 yerine sayılır, diğeri NC (non-credit) olarak sayılır.
 4. Her iki dersten sadece birini alıp başarılı olmuşsa bu ders FE XX2 dersi yerine sayılır.
 5. Her iki dersten sadece birini alıp başarısız olmuşsa yeni eklenen FE XX2 dersini alarak yerine saydırma yapar.

MATH 281 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa
 • Kısıtlı seçmeli derslerden biri yerine sayılır.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerin tamamlanmış olması durumunda ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 1. Dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise
 • Kısıtlı seçmeli derslerden birini alır ve yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerin tamamlanmış olması durumunda bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

GBE 113 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen BME 213 yerine sayılır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen BME 213 dersini alarak yerine saydırma yapar.

EE

Öğrenci programdan çıkarılan dersleri almamışsa yeni müfredattan devam eder. LAW 123 ve ECON 294 dersleri için;

 1. Her iki dersi de almış ve başarılı olmuşsa bu derslerden birisi FE XX2 yerine sayılır, diğeri ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Her iki dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu derslerden birisinin yerine FE XX2 alarak yerine saydırma yapar; diğer dersi NC (non-credit) olarak sayılır.
 3. Her iki dersi de almış ancak birinden başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu derslerden başarılı olunan yeni eklenen FE XX2 yerine sayılır, diğeri NC (non-credit) olarak sayılır.
 4. Her iki dersten sadece birini alıp başarılı olmuşsa bu ders FE XX2 dersi yerine sayılır.
 5. Her iki dersten sadece birini alıp başarısız olmuşsa yeni eklenen FE XX2 dersini alarak yerine saydırma yapar.

EE XX7 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

ME

Öğrenci programdan çıkarılan dersleri almamışsa yeni müfredattan devam eder. LAW 123 ve ECON 294 dersleri için;

 1. Her iki dersi de almış ve başarılı olmuşsa bu derslerden birisi FE XX2 yerine sayılır, diğeri ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Her iki dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu derslerden birisinin yerine FE XX2 alarak yerine saydırma yapar; diğer dersi NC (non-credit) olarak sayılır.
 3. Her iki dersi de almış ancak birinden başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu derslerden başarılı olunan yeni eklenen FE XX2 yerine sayılır, diğeri NC (non-credit) olarak sayılır.
 4. Her iki dersten sadece birini alıp başarılı olmuşsa bu ders FE XX2 dersi yerine sayılır.
 5. Her iki dersten sadece birini alıp başarısız olmuşsa yeni eklenen FE XX2 dersini alarak yerine saydırma yapar.

MATH 281 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa
 • Kısıtlı seçmeli derslerden biri yerine sayılır.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerin tamamlanmış olması durumunda ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 1. Dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise
 • Kısıtlı seçmeli derslerden birini alır ve yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerin tamamlanmış olması durumunda bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

FDE

Öğrenci programdan çıkarılan dersleri almamışsa yeni müfredattan devam eder. LAW 123 ve AFEA111 dersleri için;

 1. Her iki dersi de almış ve başarılı olmuşsa bu derslerden birisi FE XX2 yerine sayılır, diğeri ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Her iki dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu derslerden birisinin yerine FE XX2 alarak yerine saydırma yapar; diğer dersi NC (non-credit) olarak sayılır.
 3. Her iki dersi de almış ancak birinden başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu derslerden başarılı olunan yeni eklenen FE XX2 yerine sayılır, diğeri NC (non-credit) olarak sayılır.
 4. Her iki dersten sadece birini alıp başarılı olmuşsa bu ders FE XX2 dersi yerine sayılır.
 5. Her iki dersten sadece birini alıp başarısız olmuşsa yeni eklenen FE XX2 dersini alarak yerine saydırma yapar.

MATH 221 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa
 • Kısıtlı seçmeli dersi yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerini tamamlamışsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 1. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise
 • Kısıtlı seçmeli ders alarak yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerini tamamlamışsa, bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

ES 301 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa
 • Kısıtlı seçmeli dersi yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerini tamamlamışsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 1. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise
 • Kısıtlı seçmeli ders alarak yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerini tamamlamışsa, bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

FDE XX7 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise
 • ES 301 ve ya MATH 221 başarılı olduğu durumda bu ders yerine sayılır.
 • Diğer durumlarda bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

CHBE

Öğrenci programdan çıkarılan dersleri almamışsa yeni müfredattan devam eder. MATH281 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen CHBE 311 yerine sayılır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen CHBE 311 dersi alarak yerine saydırma yapar.

LAW123 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa yeni eklenen CHBE 354 dersi yerine sayılır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen CHBE 354 dersi alarak yerine saydırma yapar.

CSE

Öğrenci programdan çıkarılan dersleri almamışsa yeni müfredattan devam eder. LAW123 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa yeni eklenen FE XX2 dersi yerine saydırma yapar.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise yeni eklenen FEXX2 dersini alarak yerine saydırma yapar.

CHEM 101 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen GBE 113 dersi yerine sayılır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen GBE 113 dersini alarak yerine saydırma yapar.

CSE 222 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen CSE 224 dersi yerine sayılır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen CSE 224 dersini alarak yerine saydırma yapar.

CSE 343 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen CSE 341 dersi yerine sayılır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen CSE 341 dersini alarak yerine saydırma yapar.

CSE 421 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa
 • Kısıtlı seçmeli dersi yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerini tamamlamışsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 1. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise
 • Kısıtlı seçmeli ders alarak yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerini tamamlamışsa, bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

ES 301 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa
 • Kısıtlı seçmeli dersi yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerini tamamlamışsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 1. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise
 • Kısıtlı seçmeli ders alarak yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerini tamamlamışsa, bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

GBE

Öğrenci programdan çıkarılan dersleri almamışsa yeni müfredattan devam eder. GBE 103 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders FE XX2 yerine sayılır.
 2. Dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise yeni eklenen FE XX2 dersini alarak yerine saydırma yapar.

LAW 123 ve ECON 294 dersleri için;

 1. Her iki dersi de almış ve başarılı olmuşsa bu dersler ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Her iki dersi almış ve en az birinden başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise başarısız olduğu dersleri NC (non-credit) olarak sayılır.

MATH 281 ve MATH 221 derslerini için;

 1. Her iki dersi de almış ve başarılı olmuşsa bu derslerden biri yeni eklenen GBE 222 dersi yerine sayılır, diğeri ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Her iki dersi de almış ancak birinden başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu derslerden başarılı olunan yeni eklenen GBE 222 yerine sayılır, diğeri NC (non-credit) olarak sayılır.
 3. Her iki dersi de almış ve her ikisinden de başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu derslerden biri yerine yeni eklenen GBE 222 dersini alarak yerine saydırma yapar, diğeri NC (non-credit) olarak sayılır.
 4. Derslerden birini alıp başarılı olmuş diğer dersi almamış ise yeni eklenen GBE 222 dersi yerine sayılır.
 5. Derslerden birini alıp başarısız olmuş ve ya dersten çekilmiş ise yeni eklenen GBE 222 dersini alarak yerin saydırma yapar.

GBE 362 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

GBE 451 dersi için;

 1. Dersi kısıtlı seçmeli olarak almış ve başarılı olmuşsa yeni müfredattan devam eder.
 2. Dersi kısıtlı seçmeli olarak almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu dersi tekrar eder.
 3. Eğer öğrenci önceki programda belirtildiği gibi beş adet kısıtlı seçmeli dersi (GBE XX1-XX5) zaten tamamlamış ise bu dersi almasına gerek yoktur. Almış olduğu GBE XX5 dersi GBE 451 yerine sayılır.

GBE XX5 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır. (GBE 451 hariç)
 2. Dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise GBE 451 dersini almalı ve yerine saydırma yapmalıdır.

CE

Öğrenci programdan çıkarılan dersleri almamışsa yeni müfredattan devam eder. LAW123 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa yeni eklenen FE XX2 dersi yerine saydırma yapar.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise yeni eklenen FE XX2 dersini alarak yerine saydırma yapar.

CE 231 ve CE 232 dersleri için;

 1. Her iki dersi de almış ve başarılı olmuşsa bu derslerden CE 231, CE 233 dersi yerine sayılır, diğeri ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Her iki dersi de almış, CE 231 dersinden başarılı olmuş ancak CE 232 dersinden başarısız ya da dersten çekilmiş ise CE 233 dersini alarak CE 232 dersinin yerine saydırma yapar. CE 231 dersi ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 3. CE 231 dersinden başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise yeni eklenmiş CE 233 dersini alarak yerine saydırma yapar. CE 232 dersini almasına gerek yoktur. (CE 231, CE 232 dersinin önkoşuludur).
 4. CE 231 dersinden başarılı olmuş ancak CE 232 dersini hiç almamış ise CE 233 alır. CE 231 dersi ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.

CE 331 ve CE 332 dersleri için;

 1. Her iki dersi de almış ve başarılı olmuşsa bu derslerden CE 332, CE 381 dersi yerine sayılır, diğeri ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Her iki dersi de almış, CE 331 dersinden başarılı olmuş ancak CE 332 dersinden başarısız ya da dersten çekilmiş ise CE 381 dersini alarak CE 332 dersinin yerine saydırma yapar. CE 331 dersi ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 3. CE 331 dersinden başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise yeni eklenmiş CE 381 dersini alarak yerine saydırma yapar. CE 332 dersini almasına gerek yoktur. (CE 331, CE 332 dersinin önkoşuludur).

CE 234 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen CE 236 dersi yerine sayılacaktır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen CE 236 dersini alarak yerine saydırma yapar.

CE 351 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen CE 252 dersi yerine sayılacaktır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen CE 252 dersini alarak yerine saydırma yapar.

CE 354 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen CE 353 dersi yerine sayılacaktır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen CE 353 dersini alarak yerine saydırma yapar.

CE 490 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen CE 491 dersi yerine sayılacaktır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen CE 491 dersini alarak yerine saydırma yapar.

CE 403 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa
 • bu ders CEXX7 dersi yerine sayılır.
 • Tüm kısıtlı seçmeli dersler tamamlandıysa, bu ders ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 1. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise
 • Bu ders yerine CE XX7 dersini alarak yerine saydırma yapar.
 • Tüm kısıtlı seçmeli derslerini tamamlamışsa, bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

ISE

Öğrenci programdan çıkarılan dersleri almamışsa yeni müfredattan devam eder. LAW 123 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa serbest seçmeli ders yerine saydırma yapar. Serbest seçmeli derslenin tamamlamışsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

ES 162 dersi için

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

ISEE XX7 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa ekstra ders olarak not ortalamasına katılır.
 2. Dersi almış ve başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise bu ders NC (non-credit) olarak sayılır.

ISEE 212 dersi için;

 1. Dersi almış ve başarılı olmuşsa bu ders yeni eklenen ISE 232 dersi yerine sayılacaktır.
 2. Dersi almış ancak başarısız olmuş ya da dersten çekilmiş ise, bu ders yerine yeni eklenen ISE 232 dersini alarak yerine saydırma yapar.