• Türkçe
 • English

Gıda Mühendisliği Bölümü Nedir?

 

Gıda Mühendisliği, gıda ürünlerinin, tüketiciye kaliteli ve güvenli olarak sunulması için, tüm süreçlerin (tedarik, Ar-Ge, üretim, kalite kontrol, ambalajlama, depolama ve lojistik) eksiksiz ve standartlara uygun olarak tasarlandığı, takip edildiği ve yönetildiği çok disiplinli bir mühendislik dalıdır. Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'ne %100 ve %50 burslu öğrenci alınmaktadır.

Yeditepe Gıda - Özgün Müfredatı ile Yenilikçi Eğitim Modeli Sunuyor

Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde dört yıllık eğitim verilmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Özgün Müfredat

Yenilikçi Eğitim Modeli ile YEDİTEPE GIDA

Gıda İşletme Sertifika Programı

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü

Vizyon, Misyon ve Eğitim Amaçları

 

Vizyon

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile bilime, teknolojiye, endüstriye ve topluma, sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında katkıda bulunan, gıda sistemini her açıdan değerlendirerek yenilikçi ürün ve teknolojik çözümler üretebilen, gıda politikalarına yön verebilen, ulusal ve uluslararası platformda tanınan bir bölüm olmaktır.

Misyon

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün Özgörevi; gıda sistemini bilen, aldığı bilimsel eğitim ışığında gıdaların sağlıklı ve güvenli üretimi, işlenmesi ve muhafaza edilmesi için gerekli olan teknolojileri iş hayatında uygulayabilen, sürdürülebilirlik ve inovasyon odağında bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden ve katkıda bulunan, mesleki ve etik sorumluluğa sahip gıda mühendisleri yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı eğitim amaçlarımız;

 • Ulusal/uluslararası şirketlerde ve kamuda gıda sisteminin (gıda üretimi, tasarım, planlama, kalite kontrol ve güvenlik, satın alma, lojistik, AR-GE vb.) farklı alanlarında mühendis, yönetici, pazarlamacı veya girişimci olarak çalışarak gıda sisteminin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan,
 • Yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarında, Ar-Ge merkezleri veya birimlerinde bilimsel çalışmalar yürüten,

mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm Başkanımız Gıda Mühendisliğini Anlatıyor

Yeditepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Okumak

 

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde disiplinler üstü bir yaklaşımla öğrencilere sadece mühendislik alanında değil, bunun yanı sıra gıda güvenliği, sağlık ve beslenme, gastronomi ve mutfak sanatları, girişimcilik, işletme gibi alanlarda da uzmanlık kazandırılmaya çalışılır. Bu kapsamda farklı alanlarda konsantrasyon programları oluşturulur. Bu konsantrasyon programlarının içerisinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve İşletme Bölümü yer alır. Dünyanın en iyi eğitim veren üniversitelerindeki gelişmiş laboratuvar altyapısı, Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde mevcuttur. Gıda Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeleri seçilirken, lisansüstü eğitimlerinin özellikle yurtdışında prestijli bir okuldan olmasına dikkat edilir. Gıda sektörü ile olan ilişkiler sadece projeler kapsamında değildir. Bölümün ilgi alanlarından biri olan sektör, birebir derslerde yer alır. Özellikle tasarım derslerinde uygulamalı alanlarda her hafta sektörden bir çalışanın gelmesine özen gösterilir. Bunun dışında öğrencilerin fabrika ziyaretleri de bölümde son derece yaygındır. Dersler kapsamında gıda sektörünün önde gelen firmalarına ziyaretlerde bulunulur, öğrencilerin üretim tesislerini görmeleri sağlanır. Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinde artık daha disiplinler üstü bir yaklaşımla, geçmişten gelen klasik gıda mühendisliği eğitiminin yanı sıra  inovasyonun, dijitalizasyonun, sürdürülebilirlik gibi farklı alanların da içerisinde yer aldığı yeni bir meslek dalının öğrencilere kazandırılması hedeflenir. Gıda Mühendisliği Bölümü "taban puan ve sıralama listesine" bakıldığında Yeditepe Üniversitesi’nin kayda değer konumu, öğrencilerin üst tercih sıralarında yer almasının başlıca nedenidir.

Çift Anadal, Yandal Olanakları ve Konsantrasyon Programları

Erasmus

 

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Özge Taştan

 • Genel not ortalaması (CGPA) 2.20 ve üzerinde olan, Yeditepe Üniversitesi’nde en az bir akademik dönemi tamamlamış ve döndüğünde de mezun olabilmek için en az bir dönem daha Yeditepe Üniversitesinde devam edecek olan öğrencilerimizden isteyenler Erasmus veya değişim programları ile eğitimlerine bir dönem yurt dışında devam etmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 • Erasmus anlaşmaları bölümler arası yapılan bir anlaşmadır. Değişim anlaşmaları ise üniversite genelinde yapılır ve uluslarası ofis tarafından duyurulan kotalarla sınırlıdır. Anlaşmamız olan okullarla ilgili bölüm Erasmus/Exchange koordinatöründen bilgi alabilirsiniz. Her dönem için başvuru tarihleri Uluslararası Ofis tarafından duyurulur ve bölümümüzde de ilan edilir. Başvuru yapacak öğrencilerin Yeditepe uzantılı e-mail adresi almaları zorunludur. Başvurular online yapılmaktadır. Sistemde oluşturduğunuz formun çıktısını, 1 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve transcriptiniz ile birlikte, bölümünüzün Erasmus/Exchange Koordinatörüne teslim etmeniz gerekmektedir.

 • Başvurunuzdan kısa bir süre sonra dil sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınav tarihi Uluslararası ofis tarafından duyurulur. Dil sınavından en az 60 puan alan öğrenciler, bölüm Erasmus/Exchange koordinatörünün belirlediği bir tarihte sözlü sınava alınırlar. Başarı puanınıza ve gitmek istediğiniz okul ile ilgili kontenjana göre durumunuz belirlenir. Bunu takiben doldurmanız gereken tüm formlara ve yapmanız gereken işlemlere yine uluslararası ofisin sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Herhangi bir değişim programı ile bir dönem yurt dışına giden öğrencinin Üniversitesi’ndeki mali durumu aynen devam eder. Erasmus ile giden öğrenciler ayrıca hibe adı altında bir miktar maddi destek sağlanır. Bunun tutarı Uluslarası ofis tarafından duyurulur. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

 • Aşağıda bölümümüzün 2020-2021 yılı itibari ile ERASMUS kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler listelenmiştir. Yeni anlaşmalar için görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerin talepleri ve girişimleri ile de yeni anlaşmalar yapılabilmektedir.

Lisans düzeyinde anlaşmamız olan üniversiteler :

 • Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Almanya
 • Aarhus University Science & Technology, Aarhus, Danimarka
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Polonya
 • Agricultural University of Athens, Atina, Yunanistan
 • University of Parma, Department of Food and Drug, Food Processing Section, İtalya
 • University of Salerno, İtalya
 • University of West Attica,  Yunanistan 
 

Giden Öğrenciler :

Gelen Öğrenciler :

Mezunlarımızdan Erasmus Hikayeleri

Staj

Staj Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci

FDE 400 kapsamında, öğrencilerin mezun olmadan önce çalışma hayatına hazırlanarak, mühendislik uygulamaları konusunda bilgi edinmeleri; teorik bilgi ile sektördeki uygulamalar arasındaki bağlantıyı gözlemlemeleri ve deneyim kazanmaları hedeflenir.

Dersin öğrenme çıktıları;

 • Pratikte bir gıda mühendisinin çalışma ortamını, bu ortamların nasıl organize edilip işlediğini gözleme şansı veren pratik deneyimi kazanma

 • Derslerde öğrenilen bilgilerin pratikte uygulanması

 • Takım halinde çalışması yetisi kazanma

 • Edindiği tecrübeyi raporlama ve sunabilme yetisi kazanma

Başvuru ve değerlendirmeGIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARIkapsamında yapılır.

 

Bologna Süreci

 

Bologna Sürecinde esas olan öğrenci ile öğretim elemanlarını güncel gelişmeler çemberinde yakınlaştırmaktır. Sürecin temelinde öğrenci yer alır. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Avrupa Birliği’nin seçkin üniversitelerinin eğitim programları ile arasındaki standarttan sapma uygulamalarını gidermeyi amaçlar. Bu sayede öğrenciler daha bilinçli ve donanımlı şekilde eğitim faaliyetlerine devam ederler.

Lisans Programı (2017) Bologna Bilgi Paketine erişmek için tıklayınız.

Gıda Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

 

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü başarı ile tamamlayıp lisans diplomasına sahip olan Gıda Mühendisleri’nin çalıştıkları birimlerde yaptıkları görevlerden bazıları şunlardır:

 • Yiyeceklerde kullanılan katkı maddelerinin denetimini yapmak,
 • Üretilecek yeni ürünlere yönelik fikirler geliştirmek,
 • Projelerin kapsamını değerlendirip karar vermek,
 • Gıda ürünlerinin formülasyonlarını değerlendirmek, gerekirse değiştirmek,
 • Gıda numunelerini test etmek,
 • Üretim esnasında kullanılan ekipman ve sistemlerin değerlendirmesini yapmak,
 • Gıdaların işlenme, paketlenme, korunma sürecindeki teknikleri gözden geçirmek,
 • Üretim ve performans değerlendirmesi yapmak.

Gıda mühendisleri, fabrika, restoran, catering firmaları, ofis ve laboratuvar da dâhil olmak üzere çok çeşitli yerlerde iş imkanı bulabilir, Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerinde görev alabilir veya yüksek lisans yaparak mesleki kariyerlerine öğretim elemanı olarak devam edebilirler. Ayrıca uluslararası sertifika kuruluşlarında denetçi olarak işe alınabilirler.

Yeditepe Gıda Mühendisliği Mezunları Neler Yapar?

Mezunlarımızın Başarı Hikayeleri

Gıda Mühendisliği Başarı Sıralamaları

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2022 Yılı Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Başarı Sıralaması

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)

SAY

5

78,408

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

SAY

20

245,583

Gıda Mühendisliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

 

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Gıda Mühendisliği Burs İmkânları

 

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilere farklı burs imkânları sunar. Öğrenciler Gıda Mühendisliği Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirler. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkânlarını inceleyebilirsiniz.

Cuma, 5 Temmuz, 2024 - 13:18
Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Tasarım ve İnovasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için tıklayınız.
Perşembe, 16 Mayıs, 2024 - 14:53
TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” hakkında yapılacak olan bilgilendirme toplantısı hakkında bilgi almak için tıklayınız. 
Salı, 7 Mayıs, 2024 - 11:48
30.04.2024 tarihinde Ak Gıda tarafından düzenlenen 4. Ar-Ge Proje yarışmasında bölümümüz öğrencilerinden İrem Aydoğan ve Melis Uyanık dördüncülük ödülünü almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 
Perşembe, 23 Mayıs, 2024 - 16:17
Etkinliğe katılmak için tıklayınız.
Pazartesi, 20 Mayıs, 2024 - 15:18
Pazartesi, 13 Mayıs, 2024 - 12:50
Cuma, 26 Nisan, 2024 - 11:05
Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Ofisi'nin desteğiyle Gıda Mühendisliği öğrencilerimiz için 6 Mayıs Pazartesi 13:00'da CV Atölyesi düzenliyoruz! Tüm Gıda Mühendisliği öğrencilerinin katılımını bekliyoruz.