• Türkçe
 • English

Gıda Mühendisliği Bölümü Nedir?

 

Gıda Mühendisliği, gıda ürünlerinin, tüketiciye kaliteli ve güvenli olarak sunulması için, tüm süreçlerin (tedarik, Ar-Ge, üretim, kalite kontrol, ambalajlama, depolama ve lojistik) eksiksiz ve standartlara uygun olarak tasarlandığı, takip edildiği ve yönetildiği çok disiplinli bir mühendislik dalıdır. Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'ne %100 ve %50 burslu öğrenci alınmaktadır.

Yeditepe Gıda - Özgün Müfredatı ile Yenilikçi Eğitim Modeli Sunuyor

Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde dört yıllık eğitim verilmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Özgün Müfredat

Yenilikçi Eğitim Modeli ile YEDİTEPE GIDA

Gıda İşletme Sertifika Programı

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü

Vizyon, Misyon ve Eğitim Amaçları

 

Vizyon

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü̈, gıda sisteminin küresel ve yerel ölçekte sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda insan sağlığı ve çevre odaklı olarak etik bir şekilde işlemesi ve dönüştürülmesi için gereken bilimsel ve teknolojik bilgileri üreten; bu bilgilerin çağın sorunlarının çözümünde disiplinler üstü sistematik bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası ölçekte kullanılabilmesi için çalışan, üretilen bilgi ve çözümlerin sistemin tüm paydaşları tarafından (özel sektör, sivil toplum, kamu) etkin olarak kullanılması için gereken faaliyetleri (teknoloji transfer, bilimsel iletişim) yürüten, ve gıda sistemini etkileyen politikaların oluşumuna aktif olarak katkıda bulunan bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Misyon

Bölümümüzün amacı, gıda sistemini iyi tanıyan, sistemin küresel ve yerel boyutta insan sağlığı, çevre, sosyal adalet, ve ekonomik kalkınma üzerine etkisini gerçekçi ve objektif olarak irdeleyebilen; sistemin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda işlemesine, dönüşümüne katkıda bulunmak için gerekli akademik (teknik ve teknolojik), sosyal ve bilişsel bilgi ve becerilere sahip; ve bu bilgi ve becerileri bilim ve teknolojideki güncel gelişmeler ışığında inovatif ve yaratıcı yöntemlerle uygulayabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün eğitim amaçları, mezunlarımıza kazandırmayı hedeflediğimiz temel unsurları kapsamaktadır ve aşağıdaki gibidir:

Gıda mühendisliği, gıda mevzuatı, gıda bilimi ve teknolojisi konularında kapsamlı bilgi ve beceriler ile donanımlı; bu bilgi ve becerileri, güncelleyip geliştirecek yetkinliğe sahip; kazandığı bilgi ve becerileri sistematik, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla gıda zincirinin her aşamasında, araştırma ve geliştirme alanında, kamuda, akademide ve sivil toplumda ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kullanabilen; insan ve çevre sağlığı odaklı, adil ve etik bir gıda sistemi oluşturulmasına katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bölüm Başkanımız Gıda Mühendisliğini Anlatıyor


Yeditepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Okumak

 

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde disiplinler üstü bir yaklaşımla öğrencilere sadece mühendislik alanında değil, bunun yanı sıra gıda güvenliği, sağlık ve beslenme, gastronomi ve mutfak sanatları, girişimcilik, işletme gibi alanlarda da uzmanlık kazandırılmaya çalışılır. Bu kapsamda farklı alanlarda konsantrasyon programları oluşturulur. Bu konsantrasyon programlarının içerisinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve İşletme Bölümü yer alır. Dünyanın en iyi eğitim veren üniversitelerindeki gelişmiş laboratuvar altyapısı, Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde mevcuttur. Gıda Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeleri seçilirken, lisansüstü eğitimlerinin özellikle yurtdışında prestijli bir okuldan olmasına dikkat edilir. Gıda sektörü ile olan ilişkiler sadece projeler kapsamında değildir. Bölümün ilgi alanlarından biri olan sektör, birebir derslerde yer alır. Özellikle tasarım derslerinde uygulamalı alanlarda her hafta sektörden bir çalışanın gelmesine özen gösterilir. Bunun dışında öğrencilerin fabrika ziyaretleri de bölümde son derece yaygındır. Dersler kapsamında gıda sektörünün önde gelen firmalarına ziyaretlerde bulunulur, öğrencilerin üretim tesislerini görmeleri sağlanır. Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinde artık daha disiplinler üstü bir yaklaşımla, geçmişten gelen klasik gıda mühendisliği eğitiminin yanı sıra  inovasyonun, dijitalizasyonun, sürdürülebilirlik gibi farklı alanların da içerisinde yer aldığı yeni bir meslek dalının öğrencilere kazandırılması hedeflenir. Gıda Mühendisliği Bölümü "taban puan ve sıralama listesine" bakıldığında Yeditepe Üniversitesi’nin kayda değer konumu, öğrencilerin üst tercih sıralarında yer almasının başlıca nedenidir.

Çift Anadal, Yandal Olanakları ve Konsantrasyon Programları

Erasmus

 

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Özge Taştan

 • Genel not ortalaması (CGPA) 2.20 ve üzerinde olan, Yeditepe Üniversitesi’nde en az bir akademik dönemi tamamlamış ve döndüğünde de mezun olabilmek için en az bir dönem daha Yeditepe Üniversitesinde devam edecek olan öğrencilerimizden isteyenler Erasmus veya değişim programları ile eğitimlerine bir dönem yurt dışında devam etmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 • Erasmus anlaşmaları bölümler arası yapılan bir anlaşmadır. Değişim anlaşmaları ise üniversite genelinde yapılır ve uluslarası ofis tarafından duyurulan kotalarla sınırlıdır. Anlaşmamız olan okullarla ilgili bölüm Erasmus/Exchange koordinatöründen bilgi alabilirsiniz. Her dönem için başvuru tarihleri Uluslararası Ofis tarafından duyurulur ve bölümümüzde de ilan edilir. Başvuru yapacak öğrencilerin Yeditepe uzantılı e-mail adresi almaları zorunludur. Başvurular online yapılmaktadır. Sistemde oluşturduğunuz formun çıktısını, 1 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve transcriptiniz ile birlikte, bölümünüzün Erasmus/Exchange Koordinatörüne teslim etmeniz gerekmektedir.

 • Başvurunuzdan kısa bir süre sonra dil sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınav tarihi Uluslararası ofis tarafından duyurulur. Dil sınavından en az 60 puan alan öğrenciler, bölüm Erasmus/Exchange koordinatörünün belirlediği bir tarihte sözlü sınava alınırlar. Başarı puanınıza ve gitmek istediğiniz okul ile ilgili kontenjana göre durumunuz belirlenir. Bunu takiben doldurmanız gereken tüm formlara ve yapmanız gereken işlemlere yine uluslararası ofisin sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Herhangi bir değişim programı ile bir dönem yurt dışına giden öğrencinin Üniversitesi’ndeki mali durumu aynen devam eder. Erasmus ile giden öğrenciler ayrıca hibe adı altında bir miktar maddi destek sağlanır. Bunun tutarı Uluslarası ofis tarafından duyurulur. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

 • Aşağıda bölümümüzün 2020-2021 yılı itibari ile ERASMUS kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler listelenmiştir. Yeni anlaşmalar için görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerin talepleri ve girişimleri ile de yeni anlaşmalar yapılabilmektedir.

Lisans düzeyinde anlaşmamız olan üniversiteler :

 • Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Almanya
 • Aarhus University Science & Technology, Aarhus, Danimarka
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Polonya
 • Agricultural University of Athens, Atina, Yunanistan
 • University of Parma, Department of Food and Drug, Food Processing Section, İtalya
 • University of Salerno, İtalya
 • University of West Attica,  Yunanistan 
 

Giden Öğrenciler :

Gelen Öğrenciler :

Mezunlarımızdan Erasmus Hikayeleri

Staj

Staj Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci

FDE 400 kapsamında, öğrencilerin mezun olmadan önce çalışma hayatına hazırlanarak, mühendislik uygulamaları konusunda bilgi edinmeleri; teorik bilgi ile sektördeki uygulamalar arasındaki bağlantıyı gözlemlemeleri ve deneyim kazanmaları hedeflenir.

Dersin öğrenme çıktıları;

 • Pratikte bir gıda mühendisinin çalışma ortamını, bu ortamların nasıl organize edilip işlediğini gözleme şansı veren pratik deneyimi kazanma

 • Derslerde öğrenilen bilgilerin pratikte uygulanması

 • Takım halinde çalışması yetisi kazanma

 • Edindiği tecrübeyi raporlama ve sunabilme yetisi kazanma

Başvuru ve değerlendirmeGIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARIkapsamında yapılır.

 

Bologna Süreci

 

Bologna Sürecinde esas olan öğrenci ile öğretim elemanlarını güncel gelişmeler çemberinde yakınlaştırmaktır. Sürecin temelinde öğrenci yer alır. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Avrupa Birliği’nin seçkin üniversitelerinin eğitim programları ile arasındaki standarttan sapma uygulamalarını gidermeyi amaçlar. Bu sayede öğrenciler daha bilinçli ve donanımlı şekilde eğitim faaliyetlerine devam ederler.

Lisans Programı (2017) Bologna Bilgi Paketine erişmek için tıklayınız.

Gıda Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

 

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü başarı ile tamamlayıp lisans diplomasına sahip olan Gıda Mühendisleri’nin çalıştıkları birimlerde yaptıkları görevlerden bazıları şunlardır:

 • Yiyeceklerde kullanılan katkı maddelerinin denetimini yapmak,
 • Üretilecek yeni ürünlere yönelik fikirler geliştirmek,
 • Projelerin kapsamını değerlendirip karar vermek,
 • Gıda ürünlerinin formülasyonlarını değerlendirmek, gerekirse değiştirmek,
 • Gıda numunelerini test etmek,
 • Üretim esnasında kullanılan ekipman ve sistemlerin değerlendirmesini yapmak,
 • Gıdaların işlenme, paketlenme, korunma sürecindeki teknikleri gözden geçirmek,
 • Üretim ve performans değerlendirmesi yapmak.

Gıda mühendisleri, fabrika, restoran, catering firmaları, ofis ve laboratuvar da dâhil olmak üzere çok çeşitli yerlerde iş imkanı bulabilir, Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerinde görev alabilir veya yüksek lisans yaparak mesleki kariyerlerine öğretim elemanı olarak devam edebilirler. Ayrıca uluslararası sertifika kuruluşlarında denetçi olarak işe alınabilirler.

Yeditepe Gıda Mühendisliği Mezunları Neler Yapar?

Mezunlarımızın Başarı Hikayeleri

Gıda Mühendisliği Başarı Sıralamaları

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2022 Yılı Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Başarı Sıralaması

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)

SAY

5

78,408

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

SAY

20

245,583

Gıda Mühendisliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

 

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2022/2023 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Gıda Mühendisliği Burs İmkânları

 

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilere farklı burs imkânları sunar. Öğrenciler Gıda Mühendisliği Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirler. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkânlarını inceleyebilirsiniz.

Perşembe, 2 Mart, 2023 - 09:33
Pazartesi, 20 Şubat, 2023 - 16:17
Bahar 2023 döneminde İşletme, Gastronomi veya Endüstriyel Tasarım Konsantrasyon Programlarına başvurmak için formu doldurunuz. Başvuru formu add-drop tarihi sonuna kadar (1 Mart 2023, 17:00) erişime açık olacaktır.
Pazartesi, 13 Şubat, 2023 - 12:14
Sevgili Öğrencilerimiz, Ön Lisans / Lisans programlarında ders ekleme /çıkarma tarihimiz ertelenmiş olup, tarih hakkında daha sonra bilgi verilecektir. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
Salı, 10 Ocak, 2023 - 11:27
2022-2023 Güz Dönemi Bütünleme tarihlerine erişmek için tıklayınız. 
Perşembe, 2 Şubat, 2023 - 10:33
Perşembe, 17 Kasım, 2022 - 16:29
TÜGİP ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Çarşamba, 16 Kasım, 2022 - 19:30
18 Kasım Cuma günü Etkinlik Çadırı'nda (Üniversite ana kapıdan girince soldaki kıl çadır) gerçekleşecek olan Gıda Mühendisliği Bölüm Buluşması'na tüm öğrencilerimiz davetlidir. 
Perşembe, 27 Ekim, 2022 - 15:41
Yeditepe Food Talks kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliğimize tüm öğrencilerimiz davetlidir. 
Cuma, 21 Ekim, 2022 - 10:17