• Türkçe
  • English
Course Code: 
MATH 241
Course Period: 
Spring
Course Type: 
Core
Credits: 
4
Theoric: 
3
Practice: 
2
Laboratory Hour: 
0
ECTS: 
6
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin 1. ve daha yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemleri tanıması ve bunlardan bazılarını uygun çözüm yöntemleriyle çözmeyi öğrenmesidir.
Course Content: 

Birinci mertebeden adi diferensiyel denklemler, (homojen ve homojen olmayan durumlar, direkt integrasyon,integral çarpanları, yerine koyma). İkinci mertebeden adi diferensiyel denklemler (parametrelerin değişimi, mertebe indirgeme).  Laplace dönüşümleri ve uygulamaları. İkinci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin kuvvet serisi çözümleri, Frobenius metodu.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Problem Çözme
Course Evaluation Methods: 
A: Yazılı sınav

Vertical Tabs

Ders Tanimlari