• Türkçe
 • English

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında

1. Bölüm Başkanı'nın mesajı

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında nanomalzemelere ve nanoteknolojiye daha fazla vurgu yapan yeni bir bilim dalıdır. Yeditepe Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (MSNE) bölümünün sağlam temelli ve güçlü bir bölüm olması, kaliteli eğitimine ve kapsamlı araştırma programına dayanmaktadır. MSNE'nin vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi eğitimli, sorumluluk sahibi, açık fikirli, teorik ve pratik bilgilerle donanımlı, yaratıcı, etik, sosyal, çevre ve kamu yararına önem veren, takım çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmektir.

MSNE Bölümünün önemli hedeflerinden biri, yeni bir alan olan nanoteknoloji konusunda ihtiyaç duyulan nitelikli mühendislerin eğitim ve öğretimine katkı sağlamaktır.

Bu hedefi gerçekleştirmedeki en önemli dayanağımız, ağırlıklı olarak nanomalzemeler ve nanoteknoloji konularında fonksiyonel yüzeyler ve malzemeler, biyoteknoloji, kompozit ve tekstil malzemelerinin yanı sıra enerji konularında çalışmalara odaklanan akademik kadromuzdur.

Müfredatımız, temel mühendislik bilimlerinin öğretildiği ve aşağıdaki alanların işlendiği derslerden oluşmaktadır:

 • Malzeme Mühendisliği (Metaller, Seramikler ve Camlar, Polimerik Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Fonksiyonel Malzemeler)
 • Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji
 • Biyo-malzemeler
 • Malzeme Karakterizasyonu ve Testleri
 • Malzeme Üretim Teknolojileri
 • Enerji Malzemeleri
 • Mühendislik Malzemeleri
 • Malzeme Seçimi ve Tasarımı

MSNE'de, öğrencilerimizi ekip çalışmasının yanı sıra bağımsız çalışma yürütmeye teşvik ediyoruz.

2.  İş Olanakları

Yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan nitelikte ileri malzemelerin tasarlanmasını ve geliştirilmesini amaçlayan disiplinlerarası bir bilim ve mühendislik dalı olmasından dolayı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendislerinin iş olanakları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu durum, var olan tüm sektörlerin yaklaşık %70’inin malzeme veya malzeme ile ilintili olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bölümden mezun olan mühendisler savunma endüstrisinden sağlık sektörüne, uzay, otomotiv, beyaz eşya, kimya, tekstil, plastik, elektronik, ve tüm malzeme üretim sanayii gibi pek çok sektörde mühendis olarak iş bulma imkanına sahiptir. Nanoteknolojinin yaygınlaşmasına paralel olarak iş alanlarının çoğalması da beklenen bir olgudur. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği disiplinlerarası bir bölüm olmasının bir diğer avantajı ise mezunlara yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans veya doktora programlarında önemli derecede ihtiyaç olmasıdır. Bilim adamları ve ekonomistler, gerek sanayide gerekse de akademik yaşantıda sahip olduğu tüm avantajları ile malzeme bilimi ve nanoteknolojinin yeni bir sanayi ve bilgi devrimi olarak 21. yüzyıla damgasını vuracağına inanmaktadırlar.

Bölümümüz mezunlarının çalışabileceği bazı örnek endüstri kolları:

 • Havacılık ve Savunma sanayi (Aselsan, TAI, TEI, Roketsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Türk Silahlı Kuvvetleri vb.) Makine imalat sanayi
 • Otomotiv ve otomotiv yan sanayi (Fiat, Toyota, Ford, Temsa, Otokar, BMW vb.)
 • Beyaz eşya sanayi (Vestel, Arçelik, Bosch vb.)
 • Üretim metalurjisi sanayi (Demir-Çelik Üretimi) (Erdemir, Karabük, İsdemir vb.)
 • Demirdışı metal üretimi sanayi (Alüminyum, bakır vb.)
 • Metal şekillendirme ve işleme sanayi (MKE, çok sayıda özel firma)
 • Cam, seramik ve refrakter sanayi (Paşabahçe, Gürallar, Kütahya Poselen, Şişecam vb.)
 • Polimer sanayi (Ürosan, plastik üretimi yapan sanayiler vb.)
 • Yarı-iletken sanayi (Güneş pili üretim sanayi vb.)
 • Gemi imalat sanayi (Tersaneler)
 • Enerji sanayi (Termik santraller vb.)
 • Elektrik-Elektronik malzeme üretimi
 • Sağlık Sektörü (Biomedikal malzeme üretimi)
 • Kalite kontrol ve gözetim şirketleri
 • Kamuda uzman / uzman yard. Kadroları
 • Nanoteknolojinin uygulandığı ilaç, kozmotik, boya vb sektörlerde üretim ve geliştirme alanları
 • Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri
 • Özel sektör Ar-Ge ve ürün geliştirme merkezleri,
 • Laboratuvarlarda test ve tanımlama, cihazların kullanımı
 • Danışmanlık

3. Bölüm Danışman Kurulu

Cemil Hakan GÜR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özgül KELEŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi
Uğur DALBELER, Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
Serdar Ali EROL, Aveks A.Ş.
İrfan TÜRKKOLU, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Cem Levent ALTAN, Yeditepe Üniversitesi
Nida ÇELEBİ, Yeditepe Üniversitesi
 

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, maddenin en küçük yapı taşına inerek bu alanda çalışmalar gerçekleştiren bir bölümdür. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile hammaddeler dahil olmak üzere mühendislik gerektiren metal, seramik ve polimer esaslı malzemelerin üretilmesini konu olan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünde yeni malzeme üretmenin yanı sıra mevcut olanın daha sağlıklı ve güvenli olarak geliştirilmesi de esas alınır. Atomik ve moleküler düzeydeki mühendislik malzemelerinin incelenmesi ve tasarlanması ile bilim ve teknoloji alanında yegâne bölümlerden biri olan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, gelişmiş ülkelerdeki çeşitli üniversitelerde tercih edilen bölümlerden biridir.

Dünyanın ihtiyaç duyduğu ileri teknolojiyi akademik eğitim ile birleştiren ve yeni ürünlerin kullanılmasını sağlayan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, 21. yüzyılın en önemli bölümlerinden biri haline gelmiştir. Bu durum ise mezun olan öğrencilere birçok iş imkânı sağlamaktadır. Bilim ve teknolojiyi bir araya getiren Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği gerek yurt içi gerekse yurt dışında yer alan çeşitli endüstri dallarında çalışma fırsatı sunmaktadır. %70’lik bir malzeme ihtiyacının doğması ile havacılık ve savunma, makine imalat, otomotiv, gemi imalat, enerji sanayi gibi farklı dallarda iş bulmak mümkündür. Farklı sektörlerde geniş iş hacminin oluşması ile de mühendislerde, her yönlü düşünce kabiliyeti de oldukça gelişmektedir.

Özel sektörün yanı sıra kamuda da çalışma olanağı sunan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü için liselerin “sayısal” bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü sıralama ve taban puanlarına göz atabilir ve kontenjanlar hakkında bilgiye erişebilirsiniz.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

En Düşük Puan

SAY - Burslu

2

2

 463,71727

SAY - %50 Burslu

14

12

 297,33585

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yer alan her bölüm için farklı burs imkânları bulunmaktadır. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği için sunulan burs olanaklarını buradan inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Okumak

Diş hekimliği, çevre, kimya, enerji, savunma ve uzay gibi birçok sektörde iş olanağı sağlayan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği eğitimi ile malzemelerin tasarlanması, üretimi, test ve analiz edilmesi gibi konularda öğrencilere bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Nanoteknoloji konusunda eğitim almış mühendisler yetiştirmeyi planlayan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, tarımdan gıdaya, savunmadan sağlığa kadar birçok farklı sektör için yetişmiş insan kaynağını oluşturmayı hedeflemektedir. 

Hızla gelişen dünyada devrim niteliği taşıyan nanoteknoloji ile geleceği önemli ölçüde etkilemek mümkündür. Maddenin atom ve molekül yapılarını değiştirerek yeni bir ürün ortaya çıkarmanın en ince detaylarının öğrenildiği ve uygulandığı bu bölüm ile geleneksel malzemelerin yanı sıra yaratıcı alternatifler geliştirmek amaçlanmaktadır. Teorik bilgilerin yanı sıra gelişmiş laboratuvarlarda uygulamalı bilgiler ile öğrencilerin geleceğe ışık tutacak düzeyde gelişmesi öncelikli hedefler arasında bulunmaktadır.

Kamu ya da özel sektörlerin AR-GE laboratuvarlarında uzmanlaşıp geleceğe farklı bir boyut kazandırmak tüm öğrencilerin hayalleri arasında bulunmaktadır. Sentetik kan hücresi ya da nano kesecikler ile kanser tedavisinde dünya çapında projeler geliştirilebileceği gibi gören ve hisseden kumaşlar, nano teknolojik kıyafetler ile birçok şeyi değiştirmek ve hayata kolaylık kazandırmak Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünün başarılı öğrencileri sayesinde mümkün olacaktır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünden mezun olanların dünyanın her yerinde ve her alanında çalışması mümkündür. Profesyonel olarak kamu ve özel sektörlerde kazanım sağlamak ve lisansüstü çalışmalar gerçekleştirilebilecek bu bölümde öğrencilerin kendilerini daha da geliştirmesi için aynı zamanda staj yapma imkânı da sunulmaktadır. Metal, cam, seramik, polimer ve kompozit malzeme üreten ve bu malzemeleri kullanan, tasarlayan ve pazarlayan firmalarda pratik kazanan öğrenciler otomotiv, savunma, ambalaj, beyaz eşya seramik gibi birçok sektörün de çalışma prensiplerini tecrübe edinme şansı sunulmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Kendini geliştirmeye açık, vizyon ve inovasyon odaklı düşünme becerisine sahip, iş birliklerine uyumlu, uygulama beceresi kazanmış olarak mezun olan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisleri, Türkiye’de ve dünyada farklı sektörlerde çalışma olanağı yakalamış olurlar. Sadece günümüzde değil gelecekte de oldukça aranılan meslekler arasında bulunan bu bölümün mezunları insanoğlunun yaşamını kolaylaştıracak ve hayat kalitesini olumlu yönde etkileyecek birçok teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilir. İş alanlarının daha da fazlalaşacağı öngörülen bu mühendislik dalı ile çeşitli sanayi kollarında iş bulmak mümkündür.

Uzay araçlarında ve istasyonlarında kullanılabilecek nano aletler ile havacılık ve uzay çalışmalarına önemli destek verilebileceği gibi bilgisayar teknolojisinde de değişiklik yapılabilir. İlk bilgisayarın bir oda büyüklüğünde olduğu düşünülürse nanoteknoloji ile gelecekteki bilgisayarları şu ankinden daha da kompakt hale getirmek hayal olmaktan çıkmaktadır. Hastalıklara teşhis ve tedavi için ise yapılacak ve geliştirilebilecek teknoloji sayesinde tıpta yeni kazanımlar sağlanabilmektedir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği; çevre ve enerji, biyoloji ve tarım, eğitim gibi birçok bilim dalı ile de ilişkilidir. Bilimin bu dalları ile iç içe olan firmalarda mühendis olarak çalışma imkânı bulunabileceği gibi kamu uzman kadrolarında da yer alınabilir. Firmalara danışmanlık, pazarlama ve satış ise Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü mezunu öğrencilerin çalışabileceği diğer iş kolları arasında bulunmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisleri Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Toyota, Ford, Vestel, Bosh, Paşabahçe, Kütahya Porselen gibi Türkiye’nin ve dünyanın alanında başarılı işler gerçekleştiren firmalarında görev alabilirler.

Gelecekte Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, en çok aranılan ve ihtiyaç duyulan dallardan biri haline dönüşecektir. Yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilebilen stajlar sayesinde öğrencilerin iş hayatına adım atmaları ve görev bilincini en üstün şekilde üstlenmeleri ile iş bulma ve çalışma şansları oldukça yüksektir.

Misyon Visyon ve Eğitim Amaçlarımız

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği diğer mühendislik alanlarının kesiştiği; kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre, diş hekimliği, tıp vb. alanlara yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalıdır. Programın en büyük avantajlarından birisi, mühendislik ve teknolojideki gerçek ve önemli sorunları disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşımla çözerek, sorunlara tek ve geleneksel bilim dalı ötesinde çözüm imkanı sunmasıdır. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümleri gelişmiş ülke ve üniversitelerde merkezi ve olmazsa olmaz bölümlerden olup özellikle her çeşit test, analiz ve karakterizasyon altyapısının kurulduğu ve işletildiği bölümdür. Malzeme karakterizasyonu konularında ve bu alanda kullanılan cihazlar ve uygulamaları konusunda eğitim verilen yegane bölüm olması, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümlerini, vazgeçilmez hale getirmektedir.

VİZYON:
Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan çağdaş yöntemlere hakim, sağlam bir bilgi temeline, analitik düşünme, problemleri teşhis edip çözüm üretme ve uygulama yeteneğine sahip, mesleki etik ve sorumluluk duygusu ile donanmış, çevre, küresel iklim değişikliği, açlık, hak ve özgürlükler gibi insanlığın temel sorunları hakkında bilgi ve sorumluluk sahibi ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören makine mühendisleri mezun etmek; mezunların kişisel gelişimlerini bilgi ve teknoloji kaynaklarına yakın kurumlarda devam ettirebilmelerini sağlamak amacıyla yurtdışı kurumlarla yakın ilişkiler idame ettirmek; güncel ve ileri konularda araştırma ve geliştirme projeleri yürüterek bilgi ve teknoloji üretmek; üniversite bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması için çalışmak; bu faaliyetlerle ülke kalkınmasına katkıda bulunmak.

MİSYON:
Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, lisans ve lisansüstü mezunları sanayide ve araştırma kurumlarında aranan, yurtiçi ve yurtdışı sanayi ve araştırma kurumlarıyla yakın işbirliği içinde araştırma ve geliştirme projeleri yürüten, bilgi üretip yayın yapan ve teknolojik ürün geliştiren bir bölüm olmak.

EĞİTİM AMAÇLARI:

 1. Küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine yönelik kapasite geliştirebilmeli.
 2. Dünyanın her yerinde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde ve üniversitelerde, yüksek lisans ve doktora kapsamında veya daha ileri seviyede araştırmalar yapabilmeli.
 3. Farklı sektörlerin ve iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına adapte olabilmeli ve yönetici olarak şirket dönüşüm süreçlerini yönetebilmeli.

Eğitim Amaçlarına Ulaşmak İçin Kullanilan Strateji ve Süreçler

 1. Müfredatı, ders içeriklerini ve derslerin işleniş biçimini ortalama olarak yılda bir kez gözden geçirmek.
 2. Bölümde mühendislik konularını tartışmayı, öğrenmeyi teşvik eden bir ortam yaratmak, sanayiden ve araştırma kurumlarından deneyimli insanlara seminer verdirmek, sanayi gezileri düzenlemek.
 3. Öğrencilerin bilgisayar donanımına erişimlerini sağlamak ve mühendislik yazılımlarını öğrenmeye teşvik etmek.
 4. Öğrencilerin laboratuvar aygıtlarına ve donanımına erişimlerini sağlamak.
 5. Literatür taraması, tasarım ve geliştirme projeleri yapmaya teşvik etmek
 6. Öğrencilere derslerde sunuş yaptırmak.
 7. Ekip çalışmasını teşvik etmek.
 8. Öğrencilere danışmanlık yapmak ve çeşitli konularda konuşmak, onların kendilerini Bölüm’ün önemli bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak.

Staj

Süre

Staj, en az 20 iş günü aralıksız yapılmalıdır. İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Yaz okulunda ders alınıyorsa, staj ancak yaz okulu bittikten sonra güz dönemi başlayıncaya kadar olan sürede yapılabilir. Stajınız dönem içine bir gün dahi uzayamaz.

Konu

Öğrenciler stajlarını malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği alanlarında yapabilirler.

Staj Yeri

Öğrenciler staj yerlerini kendi olanaklarıyla bulurlar ve başvururlar. Staj yeri, Bölüm tarafından uygun görülürse öğrenci staj sigortası için başvurur. Sigorta işlemlerinin tamamlanmasından sonra öğrenci staja başlayabilir.

Staj Sigortası

Staj süresince sigortalı olmanız zorunludur. Sigortasız stajlar kabul edilmemektedir. Staja başlamadan en az 30 gün önce bütün evraklarınızı Bölüm Sekreterliğine teslim ederek sigorta işlemlerinizi başlatmanız gerekmektedir.

Zorunlu Staj

Öğrencilerin mezuniyet için bir zorunlu staj yapmaları gerekir. Zorunlu staj, öğrencinin 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiği dönem yaz aylarında yapılır. Zorunlu stajlarını tamamlayan öğrenciler, stajdan sonraki ilk dönem MSN 400 dersine kayıt olurlar.

Staj Raporu

Zorunlu stajını yapan öğrencilerin staj sonunda rapor hazırlaması zorunludur. Raporda, öğrencinin çalıştığı proje/alan ve edindiği bilgi birikimi detaylı olarak anlatılmalıdır. Staj raporunun her sayfasının onaylanması (kaşe ve imza) gereklidir. Staj raporu bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır. Raporlar, en geç stajı izleyen dönemin ilk haftasında teslim edilmelidir.

Staj Raporu Formatı

Staj Değerlendirme Formu

Öğrencilerin staj yaptıkları işyerinden devam ve başarı durumlarını bildiren Stajyer Değerlendirme Formu’nu kapalı zarf içinde bölüme ulaştırmaları zorunludur.

Stajyer Değerlendirme Formu

Başarı Notu

Zorunlu staj yapmış olan öğrencilerin MSN 400 dersi notları, staj raporlarının ve işyeri tarafından bildirilen başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucunda, P (pass) veya F (fail) olarak belirlenir ve transkriptlerine işlenir.

Formlar

2020 Yaz döneminde, uzaktan (online) staj başvuruları ancak işyerinin staj tarihlerinde sadece uzaktan çalışıyor olması durumunda kabul edilecektir.  

Formların eksiksiz olarak doldurulduktan ve işyeri tarafından onaylandıktan sonra staj koordinatörüne (ahmet.turan@yeditepe.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Staj Başvuru Formları

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Ahmet Turan

Office: A899

Yeditepe University,
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 578 00 00/1691

E-mail: ahmet.turan@yeditepe.edu.tr

Yönetmelik ve Formlar

staj-bavuru-formu.pdf Yapılacak staj Bölüm başkanı tarafından onaylandıktan sonra doldurulup sekretere teslim edilebilir.

Bologna Süreci

Amaç

Programın temel amacı, malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında güncel bilgi ve becerilere, analitik düşünme, problemleri teşhis edip çözüm üretme ve uygulama yeteneğine sahip, mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan çağdaş yöntemlere hakim, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören mühendisler mezun yetiştirmektir. Mezunların malzeme ve nanoteknoloji alanında güncel ve ileri konularda araştırma ve geliştirme projeleri yürüterek teknoloji ve bilgi üretimine katkıda bulunması ve mevcut mühendislik problemlerine çözümler getirebilecek donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Hedef

Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, sanayide ve araştırma kurumlarında aranan lisans ve lisansüstü mezunları yetiştirmek.

Yurtiçi ve yurtdışı sanayi ve araştırma kurumlarıyla yakın işbirliği içinde araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek ve bilimsel bilgi üreten bir bölüm olmak.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları):

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 3. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 4. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 6. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 8. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 9. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgiye; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma

Alınacak Derece:

Bu bölüm, yükseköğretimde Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği alanında 240 AKTS (ECTS) kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.

Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin başvurusu dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile koşulları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler program dahilinde ders alabilirler. Program müfredatındaki tüm dersler İngilizce olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:

Yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan nitelikte ileri malzemelerin tasarlanmasını ve geliştirilmesini amaçlayan disiplinlerarası bir bilim ve mühendislik dalı olmasından dolayı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendislerinin iş olanakları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu bölümden mezun olan mühendisler savunma endüstrisinden sağlık sektörüne, uzay, otomotiv, beyaz eşya, kimya, tekstil, plastik, elektronik, ve tüm malzeme üretim sanayii gibi pek çok sektörde mühendis olarak iş bulma imkanına sahiptir. Aynı zamanda, lisans derecesini takiben lisansüstü çalışmalarına devam ederek Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği ve benzer alanlarda yüksek lisans ve doktora derecesi alma imkânları bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 37 zorunlu, 2 serbest seçmeli ve 8 teknik seçmeli ders olmak üzere toplam 47 ders tamamlayarak 139 kredi ve 240 AKTS (ECTS) elde etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta yer alan derslerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu derslerden MSN492 kodlu bitirme projesi, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mühendislik projesine uygulama olanağı sağlar. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 20 iş günlük zorunlu stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bu zorunlu staj da tabloda MSN400 kodu altında listelenmiştir.

Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Çift Anadal

Çift anadal programı (ÇAP) bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda başka bir bölümden ikinci bir lisans derecesi almalarına olanak verir. Böylece ÇAP’ı başarıyla tamamlayan öğrenciler hem asıl bölümlerinden hem de seçecekleri ikici anadal bölümünden ayrı ayrı diploma sahibi olabilirler.

Yandal

Yandal programı bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda başka bir bölümden alacakları bir grup dersi tamalayarak bu alanda bilgi sahibi olmalarına ve bu bölüme ait bir sertifika alınmasına olanak verir.

ÇAP ve Yandal Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus ve Değişim Programları

Erasmus başvuru koşulları, süreçleri ve diğer detaylar için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz: https://international.yeditepe.edu.tr/tr/international

Erasmus 2023-2024 anlaşmaları kapsamında Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği öğrencilerinin eğitim hareketliliği yapabileceği kurumlar:

 • University of Applied Sciences Hof (Almanya)
 • Norwegian University of Science and Technology (Norveç)

Erasmus ve Değişim Programları Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Koordinatörü:

Nebahat ARAL

İletişim: nebahat.aral@yeditepe.edu.tr

Cuma, 7 Haziran, 2024 - 15:29
Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora Programı, 2023-2024 akademik yılı bahar yarıyılı sonu Doktora Yeterlilik Yazılı Sınavı tarih ve yer bilgileri aşağıda verilmektedir. Tarih: 25.Haziran.2024 Saat  : 10:00 Yer    : Yeditepe Üni., Mühendislik...
Pazartesi, 22 Nisan, 2024 - 15:38
Siegwerk Baskı Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş firması Planlama Mühendisi ve Satın Alma Yöneticisi olmak üzere 2 pozisyon için işe alım gerçekleştirecek olup gerekli kriterler aşağıda yer alan iş ilanı duyurularında belirtilmiştir. https://www.kariyer.net/is-ilani/siegwerk-baski-murekkepleri-...
Salı, 12 Mart, 2024 - 16:07
Nanostructuring for Electrochemical Energy Conversion and Storage Materials Towards Clean Energy Turgut M. Gür Abstract: A sustainable future requires total decarbonization of the global electric power generation, which heavily relies on fossil fuels. While renewable energy sources are...
Salı, 27 Şubat, 2024 - 11:21
"Sistemsel problemler nedeniyle ders kayıtlarını OBS üzerinden gerçekleştiremeyen öğrenciler, dilekçelerini Fakülte Yönetim Kurulu tarafından  değerlendirilmek üzere 28 Şubat 2024 (09:00) - 1 Mart 2024 (21:00)  tarihleri arasında Mühendislik Fakültesi ana sayfası üzerinden "...
Cuma, 9 Şubat, 2024 - 15:49
AFYA 101-102-201-202 kodlu derslerin Bahar Dönemi Muafiyet Sınavı (STS) 16 Şubat 2024 saat 10.00-12.00 (101-102 kodlu dersler için) ve 14.00-16.00 (201-202 kodlu dersler için) GSF 7E03 / 7E04 'te yapılacaktır. Aşağıda bulunan link üzerinden öğrencilerin sınava başvurması gerekmektedir. Başvuru...
Pazartesi, 25 Eylül, 2023 - 09:29
Yeditepe Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği ile Danieli Grup, İtalya R&D yöneticisi Alessandra Primavera ve  İnsan Kaynaklari yöneticisi Marco De Gasperis gelecek işbirliklerini ve staj olanaklarını görüşmek üzere 21 Eylül  2023 tarihinde Yeditepe...
Perşembe, 18 Mayıs, 2023 - 14:14
Bölümümüz öğretim üyesi Nebahat ARAL 5 Mayıs 2023 tarihinde Frankfurt'da düzenlenen European Industry and Research Exchange on Technical Textiles, Innovative Materials for Technical Textiles toplantısında konuşmacı olarak yer almıştır. 8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında ise...
Pazartesi, 17 Ekim, 2022 - 13:22
6-8 Ekim 2022 tarihinde 'Küresel İklim Krizi' ana teması ile TÜYAP'ta Avrasya’nın en büyük metalurji buluşması TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM) tarafından düzenlendi. Ankiros fuarı ve IMMC kongresi ile sanayi ve akademiyi bir araya getiren bu etkinliğe Malzeme...
Pazartesi, 17 Ekim, 2022 - 12:41
Yeditepe Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği ile Prag Kimya ve Teknoloji Üniversitesi (UCT Prague) öğretim üyeleri gelecek işbirliklerini görüşmek üzere 04 Ekim 2022 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde bir araya geldi. Toplantıda mevcut projelerin yanında yeni proje geliştirme...
Pazartesi, 27 Eylül, 2021 - 16:45
27 Eylül 2021'de gerçekleştirilen etkinliğimize katılan tüm Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ederiz! Etkinliğimizden kareler;