• Türkçe
  • English

ÇAP/Yandal Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ

Kayıtlı oldukları lisans programında gerekli başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler çift anadal ve yandal programları aracılığıyla ilgi duydukları başka bir alanda eğitim alabilirler.

Çift anadal programına kabul edilen öğrenciler çift anadal programı kapsamında alınması gereken tüm dersleri başarıyla tamamladıklarında ikinci bir lisans diploması almaya hak kazanırlar. Çift anadal programları kapsamında eşdeğer sayılan ve öğrencinin alması gereken dersler ve tamamlaması gereken kredi toplamları Çift Anadal Programlarında belirlenmiştir.

Çift anadal ve yandal programlarına başvuru, kabul, devam, çıkarılma ve mezuniyet esasları için tıklayınız (Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Madde 30-35).

FDE ÇAP/Yandal prosedürü hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Çift Anadal Programları 

Bölümümüz öğrencilerinden olan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Çift Anadal yapan Şeymanur Öztürk, program hakkındaki deneyimlerini bizlerle paylaştı.

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Yandal Programı

Gıda Mühendisliği Yandal Programına kabul edilen öğrenciler programda yer alan dersleri tamamladıklarında Gıda Mühendisliği Yandal Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Gıda Mühendisliği Bölümü Yandal Programı için tıklayınız.

Gıda Mühendisliği öğrencilerinin Yandal yapabileceği Bölümler için tıklayınız.​

Bölümümüz ile yan dal yapan öğrenci sayısı: 17

Bölümümüz ile çift anadal yapan öğrenci sayısı: 4