• Türkçe
 • English
 • Protein Bazlı Postbiyotik İçeren Fonksiyonel Gıdaların Geliştirilmesi. 04/2022-04/2025. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) (23774).
 • Kuru meyvelerde pestisit kalıntılarının azaltılmasına yönelik proses geliştirilmesi. 01/11/2023-30/04/2025. TÜBİTAK 1505 (5230067​)
 • Hayıt otu (Vitex agnus castus) ekstraktı ile zenginleştirilmiş erik atıştırmalığı üretimi, kalite özelliklerinin ve raf ömrünün incelenmesi. 01/09/2023-01/09/2024. TÜBİTAK 1002-A (123O810)
 • Bitkisel Fenolik Ekstraktların Enkapsülasyonu ve Enkapsüle Ekstraktlarla Zenginleştirilmiş Fonksiyonel Vakum Infüze Çilek Atıştırmalığı Üretimi. 01/09/2019-01/09/2020. TÜBİTAK-TOVAG 1002 (119O181).
 • Dondurulmuş Kiraz Üretiminde Listeria Monocytogenes Dekontaminasyonu Üzerine Yenilikçi Işık Teknolojilerinin Etkinliğinin Belirlenmesi ve Sistem Tasarımı. 01/08/2020-01/03/2022. TÜBİTAK-TEYDEB 1505 (5200023).
 • Kısa Raf Ömürlü Gıdaların-Et (Kırmızı ve Beyaz) ve Peynir Paketlemesinde Kullanılacak Akıllı Etiketler Taşıyan Biyoesaslı/Biyobozunur (Kompost edilebilir) Ambalaj filmlerinin üretimi. 2014. TÜBİTAK (1130864). 
 • Çaydan Katma Değeri Yüksek Yeni Ürünler Geliştirilmesi, 2014-2016. TÜBİTAK 1007 (112G080).
 • Biyoesaslı/Biyobozunur/Kompost Edilebilir Nanokompozit Tarımsal Örtü (“Mulching”) Filmlerinin Geliştirilmesi. 2011. SANTEZ (00875).
 • Metal Oksit Nanopartiküllerin Suda Yaşayan Organizmalar Üzerindeki Ekotoksik Etkilerinin İncelenmesi. 2010.TUBİTAK (110Y136). 
 • Porphyromonas gingivalis ve Prevotella intermedia patojenlerinin varlığında, sitokin ve reseptörlerinin gen ekspresyonun/anlatımının diş implant başarısızlıklarında bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi,  2010.TUBİTAK (110S262).
 • Sivrisinek mücadelesinde yeni mikrobiyal formulasyonların geliştirilmesi ve endüstriyel üretimi. 2010. SANTEZ, (00590).
 • Advanced Biomaterials for Regenerative Medicine – ABREM. 2009.The Marie Curie Actions (FP7-PEOPLE-2009-IRSES).  
 • Süt ve Süt Ürünleri ve İçme Sularında Patojenik Bakterilerin (E. coli) Tanısı için Magnetik Yüklü Florasan Etiketli Biyoligand Taşıyan Polimerik Nanopartiküllerin Kullanıldığı Tanı Kitleri ve Array Platformlarının Geliştirilmesi. 2009.  TAGEM (09/AR-GE/15).
 • Anaerobik Arıtma Sisteminde Etkin Olan Mikroorganizmaların Moleküler Bazda (FISH ve DGGE) Tanımlanması ve Sistem Performansının Değerlendirilmesi. 2004. DPT Projesi (2003K121020/9). 
 • Isparta ve çevresindeki su kaynaklarında Helicobacter pylori’nin varlığının incelenmesi. 2004-2007. TÜBİTAK (Ç-104-I-036).
 • Developing and integrating novel technologies to improve safety, transparency – test case fish and poultry, 2006. IP Project (FP6-016333-2). 
 • Üniversite Kampüs Atıksuyunun Membran Biyoreaktörü ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması, 2004-2006. TÜBITAK (İÇTAG-Ç086).
 • Gıdalarda doğal antimikrobiyallerin kullanıldığı biyoaktif koruma sistemlerinin geliştirilmesi. 2005. TÜBITAK Kariyer Projesi (104O543).
 • Peynir Altı Suyu Proteini İçeren Aktif-Yenilebilir Ambalaj Geliştirilmesi ve Kaşar Peyniri Ambalajı Olarak Kullanılması. 2004. TÜBITAK (TOGTAG-3343).
 • Çaydan katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirilmesi. 2013-2016. TÜBİTAK 1007 (112G080)
 • Value added utilization of black tea by products using pressurized low polarity water extraction for the development of bioactive extracts. 2011-2015. Avrupa Birliği 7. ÇP Marie Curie Reintegration Grant, (PLPWETEA). 
 • Capturing outcomes of SSHRC funded research in food studies. 2007-2008. SSHRC’s (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada) Impacts Initiative Grant (CAD 25000).