• Türkçe
 • English

Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında

Akreditasyon

Bölümümiz, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ile Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) tarafından 30 Eylül 2019 – 30 Eylül 2021 dönemi için üçüncü kez akredite edilerek “MÜDEK Akreditasyon Sertifikası” ve “ENAEE EUR-ACE Etiketi” aldı.

MÜDEK Akreditasyon Sertifikası

ENAEE EUR-ACE Etiketi

Mezunlarımızın Başarı Öyküleri

2020 yılında 1000’e yaklaşan mezunlarımızın yaklaşık üçte biri yurtiçinde BÜ, ODTÜ, İTÜ, Koç Universitesi, Sabancı Universitesi, Yeditepe Üniversitesi; yurtdışında ise Stanford, Berkeley, USC, Rutgers, Delft, Lund, Ecole Centrale gibi üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yapmış veya yapmaktadır.

Mezunlarımızın %5 civarı; Almanya, A.B.D, İsveç, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde, telekomünikasyon, SAP (Kurumsal Kaynak Planlaması), enerji, petrol sanayi ve finans gibi alanlarda çalışmakta yada akademik çalışmalarına devam etmektedirler. Örnek olarak aşağıdaki mezunlarımızı sayabiliriz.

Yurtiçinde çalışanlara örnek olarak ise aşağıdaki mezunlarımızı sayabiliriz.

Mezunlarımızın Başarı Öykülerini Kendilerinden Dinlemek İster misiniz?

Uğur AKYOL

Nihal İSKENDEROĞLU

Nihat KOYUNCU

Binnur ÖZBAŞ

Pınar HAYTA

Endüstri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Endüstri Mühendisi, hızla gelişmekte olan teknolojiyi öğrenen, kullanan, geliştiren, belirli maliyet ve zaman kısıtları içinde karmaşık sistemleri modelleyen, bu tür sistemlerin iyileştirilmesini, üretimini, kontrolünü ve tasarımını yapan bir mühendistir.

Bölümümüzün programı, Endüstri Mühendisliğinin temel alanları olan Yöneylem Araştırması, İstatistik ve Veri Analizi, Üretim ve Stok Planlama, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Benzetim ve Ağ Teorisi, Kalite ve Proje Yönetiminin yanında Sistem Mühendisliğinde kullanılan metodoloji ve prosedürleri kapsanmaktadır. Tüm bu alanlarda karşılaşılan büyük ölçekli ve kapsamlı problemler Sistem Modelleme ve Sistem Dinamiği yaklaşımı ile çözülebilmektedir.

Bu formasyon ile eğitim ve öğrenim gören Endüstri Mühendisi, sistemi oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmaktansa, tüm sistemi bir bütün olarak ele alan ve disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemiş bir mühendistir.

Bölüm Tanıtım Sunumu

Endüstri Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama

    2022 YKS

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Taban Puan

Başarı Sırası

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)

SAY

15

501,38294

16 625

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)

SAY

62

431,91428

73 006

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)

SAY

23

399,70266

106 393

Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretleri

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü  2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerin istifade etmesi için farklı burs imkânları sunar. Endüstri Mühendisliği Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkânlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Okumak

Her şeyden önce Yeditepe Üniversitesi eğitim sektöründe marka değeri olan öncü ve seçkin eğitim kurumlarından birisidir. Bu nedenle Yeditepe Üniversitesi diplomasına sahip olmak büyük bir ayrıcalıktır. Özellikle özel sektör kurumlarında referans olan üniversite ismi, kayda değer öneme sahip bir altın bileziktir. Türkiye geneli Endüstri Mühendisliği bölümü sıralama listesi incelendiğinde Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünün hatırı sayılır bir yere sahip olduğu görülür. Bu kapsamda bölüm tercihi yapan öğrencilerin doğru bir tercih yaptığını içtenlikle söyleyebiliriz. Endüstri Mühendisliği daha çok özel sektöre dönük bir meslek grubu olduğundan seçkin bir üniversiteden mezun olmak önem arz eder.

Yeditepe üniversitesinde hemen hemen bütün mühendislik dersleri uygulamalı olarak icra edilir. Öğrenciler derslerde gerçek hayat problemlerine maruz kalır ve bunları çözme becerisini geliştirme yönünde eğitimler alırlar. Bu bölümde optimizasyon ve simülasyon, bilgisayarla bütünleşik üretim, kontrol ve otomasyon laboratuvarı gibi birçok laboratuvar bulunur. Bunun dışında üniversitenin genel kulanım laboratuvarları da öğrencilere en iyi eğitimi vermek için dizayn edilmiştir. Bu sayede öğrenciler dersleri nazari olarak değil, uygulamalı olarak görme şansına sahip olurlar. USES isminde sistem mühendisliği kulübü gerek üniversitenin gerekse de Türkiye’nin en başarılı öğrenci kulüplerinden birisidir. Birçok sosyal etkinlik ve eğitimin yanında çok geniş katılımlı yıllık 2 adet konferans düzenlenir. Akademik kadrosu son derece donanımlı olan Endüstri Mühendisliği Bölümü, derslerini % 100 İngilizce olarak işler. Akademik kadronun büyük bir kısmı uluslararası projelerde görev almakta ve bilim üretmektedir. Bu denli kaliteli bir akademik kadrodan eğitim alan öğrencinin mesleki yeterliliğe sahip olmaması söz konusu olamaz.

Endüstri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Üretim ve hizmet sektörlerinde planlama, operasyonel planlama, ARGE, otomasyon-kontrol ve mekatronik, lojistik, bilgi süreçleri tasarımı, fabrika tasarımı, savunma sanayinde tasarım, proje yöneticiliği, Tedarik Zinciri Yönetimi, ERP-SAP danışmanlığı gibi mesleklerdir.

Bazı mezunlarımızın yerleştiği işleri görmek için tıklayınız.
Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği aşağıdaki organizasyonlarla iletişim içindedir.

 • INCOSE (International Council on Systems Engineering) Türkiye Kolu

 • Türkiye Makine Mühendisleri Odası

 • YAD ( Yöneylem Araştırması Derneği)

 • TÜBİTAK

 • Purdue University- ABD

 • RIT – ABD

 • InHolland University – Hollanda

 • Montana State University – ABD.

 • ASEM (American Society for Engineering Management)

 • INFORMS (The Institute for Operations Research and Management Science)

 • The European Operational Research Society

Karmaşık yapılar değişik sistemlerin bir arada çalışmasını gerektirir. Örneğin uçak üretimini düşündüğünüzde elektrik elektronik mühendisinden tutun da makine, bilgisayar, uçak mühendisi gibi birçok meslek grubunun bir arada çalışması zorunluluğu doğar. Endüstri ve Sistem Mühendisi ise bu karmaşık yapı içerisinde bir orkestra şefi gibi sistemin etkin yürümesini sağlar. Yani tüm birimlerin birbiri ile uyum içerisinde çalışması için gerekli altyapıyı hazırlar ve yönlendirmeleri yapar. Sistem mühendisliği özellikle son 20 yıldır dünyada ve ülkemizde ciddi kabul gören ve geleceğin mesleği statüsünde tanımlanan meslek grupları arasında yer alır.

Endüstri ve Sistem Mühendisleri çalıştığı işyerinin amaçlarını belirler ve bu amaçlara uygun nitelikte sistemler tasarlar. Tasarlanan sistemlerin amaçlarını belirleyip bu amaca uygun olarak sistem içerisindeki elemanların atamasını yapar. Ortaya çıkardığı sistemin zaman ve maliyet analizini yapar. Oluşturduğu sistemlerin birbiri ile uyumlu şekilde çalışmasını koordine eder. Oluşturduğu sistemin alt sistemlerinin ne denli uyumlu çalıştığını kontrol eder ve buna göre tedbirler geliştirip sistem geri beslemesini yapar. Yeni sistemler ortaya koymak ve mevcut sistemin güncelliğini sağlamak için teknolojik gelişimleri takip eder. Şirket için faydalı olduğunu düşündüğü yeni sistemleri oluşturmak maksadıyla araştırma, analiz ve çalışmalar yapar. Kullanılan sistemlerin denetiminin yanında etkili bir AR-GE çalışması ile sistemin daha yukarılara çıkmasına destek olur.

Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler geniş kapsamlı bir meslek ağında çalışabilirler. Bilişim teknolojileri, bankacılık ve finans sektörü, lojistik sektörü ya da üretim sektörü bu bölümden mezun olanların temel iş sahalarıdır. Endüstri ve sistem mühendislerinin bugünün dünyasına olduğu gibi yarının dünyasına da son derece olumlu katkılar sağlayacağı düşünülür.

Vizyon Misyon ve Eğitim Amaçları

Misyonumuz

Misyonumuz, karmaşık sistemlerin modellenmesi, tasarımı, uygulanması, kontrolü ve iyileştirilmesi aşamalarında uygun metodoloji ve kuramları kullanarak büyük ölçekli problemleri sistem yaklaşımı ile çözebilen, mesleki etik ve sorumluluk duygusu sahibi Endüstri Mühendisleri yetiştiren; sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurumları ile işbirliği içinde disiplinler arası çalışmalar yürüterek evrensel bilgi ve teknoloji üretimine katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslarası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde başarılı öğrencileri kabul eden, mezunları yurtiçi ve yurt dışında sanayii ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime, teknolojiye, endüstriye ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmak.

Lisans Eğitim Amaçları ve Program Yeterlikleri

Lisans Eğitim Amaçları

Mezunlarımız,

 1. Endüstri Mühendisliğinin temel prensiplerini uygulayarak görev aldıkları sektörlerin problemlerinin çözümünde liderlik rolleri üstlenecek,
 2. Üretim ve servis sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek,
 3. Bilimsel araştırmalar yaparak Endüstri Mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunabileceklerdir.

 Lisans Program Yeterliklerimiz

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
  (Karmaşık Problem: Çözümü için derinlemesine mühendislik bilgisi, soyut düşünme, temel mühendislik ilkelerinin ve ilgili mühendislik disiplininin önde gelen konularında araştırmaya dayalı bilginin yaratıcı biçimde kullanımı, yeni bir model veya yöntem geliştirme gibi öğelerden bazılarını veya tümünü gerektiren, farklı gereksinimleri olan çeşitli paydaşları ilgilendiren, çeşitli bağlamlarda önemli sonuçları olabilecek geniş kapsamlı problem).
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
  (Karmaşık bir Sistem, Süreç, Cihaz veya Ürün: Çok bileşenli ve çeşitli alt sistemleri içeren ve/veya birden fazla disiplini ilgilendiren, analizi ve tasarımı karmaşık bir problem olan sistem, süreç, cihaz veya ürün).
  (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler).
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Öğrencileri

Genel not ortalaması (CGPA) 2.20 ve üzerinde olan, Yeditepe Üniversitesi’nde en az bir akademik dönemi tamamlamış ve döndüğünde de mezun olabilmek için en az bir dönem daha Yeditepe Üniversitesinde devam edecek olan öğrencilerimizden isteyenler Erasmus veya değişim programları ile eğitimlerine bir dönem yurt dışında devam etmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Erasmus anlaşmaları bölümler arası yapılan bir anlaşmadır. Değişim anlaşmaları ise üniversite genelinde yapılır ve uluslarası ofis tarafından duyurulan kotalarla sınırlıdır. Anlaşmamız olan okullarla ilgili bölüm Erasmus/Exchange koordinatöründen bilgi alabilirsiniz. Her dönem için başvuru tarihleri Uluslararası Ofis tarafından duyurulur ve bölümümüzde de ilan edilir. Başvuru yapacak öğrencilerin Yeditepe uzantılı e-mail adresi almaları zorunludur. Başvurular online yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız. Daha sonra sistemde oluşturduğunuz formun çıktısını, 1 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve transcriptiniz ile birlikte, bölümünüzün Erasmus/Exchange Koordinatörüne teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzdan kısa bir süre sonra dil sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınav tarihi Uluslarası ofis tarafından duyurulur, takip etmeniz gerekir. Dil sınavından en az 60 puan alan öğrenciler, bölüm Erasmus/Exchange koordinatörünün belirlediği bir tarihte sözlü sınava alınırlar. Başarı puanınıza ve gitmek istediğiniz okul ile ilgili kontenjana göre durumunuz belirlenir. Bunu takiben doldurmanız gereken tüm formlara ve yapmanız gereken işlemlere yine uluslararası ofisin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir değişim programı ile bir dönem yurt dışına giden öğrencinin Üniversitesi’ndeki mali durumu aynen devam eder. Erasmus ile giden öğrenciler ayrıca hibe adı altında bir miktar maddi destek sağlanır. Bunun tutarı Uluslarası ofis tarafından duyurulur. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

Aşağıda bölümümüzün ERASMUS kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler listelenmiştir. Yeni anlaşmalar için görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerin talepleri ve girişimleri ile de yeni anlaşmalar yapılabilmektedir.

Windesheim University of Applied Sciences
Zwolle, Netherland
Hogeschool Utrecht / HU University Of Applied Sciences Utrecht
Utrecht, Netherlands
Reutlingen University
Reutlingen, Germany
Hanzehogeschool Groningen / Hanze University Groningen
Groningen, Netherlands
Østfold University College
Norway
University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt Würzburg
Schweinfurt, Germany

Erasmus ile Bölümümüze Gelen Öğrenciler

Erasmus ve Exchange ile Yurtdışına Giden Öğrenciler

Bologna Süreci

Bologna Süreci

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

Derecenin Düzeyi: Lisans (Birinci Aşama)

Amaç

Bu programın amacı,

 1. Endüstri Mühendisliğinin temel prensiplerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözebilecek,
 2. Üretim ve hizmet sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve verimliliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek,
 3. Bilimsel araştırmalar yaparak Endüstri Mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Hedef

Mezunlarımız, çalıştıkları özel sektör ve kamu kuruluşlarında verimliliğin artırılmasını, kaynakların optimal kullanımını ve gereksinimleri en iyi şekilde karşılayan ürün, süreç ve sistem tasarımlarının ortaya konulmasını sağlayacak; görev aldıkları akademik kurumlarda yaptıkları çalışmalarla bilime katkı yapacaklardır.

Program Yeterlikleri (Çıktıları)

 1. Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği alanında yeterli altyapıya sahiptir.
 2. Endüstri Mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri ayırt eder, modeller ve çözümler.
 3. Endüstri Mühendisliği alanındaki karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü belirlenen gereksinimleri karşılayacak şekilde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlar.
 4. Endüstri Mühendisliği alanındaki uygulamalar için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir; bu uygulamalar için modern teknik araçlar geliştirir ve/veya kullanır.
 5. Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerin analizi için deney tasarlar, yapar ve sonuçları yorumlar.
 6. Disipliniçi veya disiplinlerarası çalışmalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.
 7. Bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgilere erişir, raporlar ve etkin bir şekilde karşı tarafa aktarır.
 8. Çağın sorunlarını ve bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri, veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yakından takip eder ve sürekli kendini geliştirir.
 9. Mesleki konularda bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
 10. Endüstri Mühendisliği alanında yenilikçi projeler ortaya çıkarır ve bu projeleri tüm boyutları ile düşünerek yönetir.
 11. Endüstri Mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre ve iş güvenliği üzerindeki etkilerini saptar ve Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksak sonuçlarının farkındadır.

Alınacak Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Endüstri Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Endüstri Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin başvurusu dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile koşulları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler program dahilinde ders alabilirler.  İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Dersi alan öğrencinin dersin önkoşulu olan dersleri ya da bunların eşdeğerlerini almış olması gerekmektedir.  Program müfredatındaki tüm dersler İngilizce olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, bilişim, lojistik, üretim, finans, danışmanlık, savunma gibi birçok sektörde görev almakta, yerli ve yabancı kurumlarda Teknik Destek Mühendisi, İş Geliştirme Mühendisi, Planlama Mühendisi, Üretim Planlama Yöneticisi, Sistem Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Finansal Analist, Ürün Geliştirme Analisti, Lojistik Yöneticisi, Kontrol Mühendisi, Yazılım Mühendisi-Proje Lideri, Süreç Geliştirme Mühendisi, Stratejist, ERP Danışmanı, Finansal Portföy Yöneticisi gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.  Aynı zamanda, lisans derecesini takiben lisansüstü çalışmalarına devam ederek Endüstri Mühendisliği ve benzer alanlarda yüksek lisans ve doktora derecesi alan birçok öğrencimiz mevcuttur.

Üst Kademe Programlarına Geçiş

Mezunlarımız aynı ya da ilgili alanlardaki ulusal veya uluslararası yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları       

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 43 zorunlu, 1 serbest seçmeli ve 5 teknik seçmeli ders olmak üzere toplam 49 ders olmak tamamlayarak 147 kredi ve 240 ECTS elde etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta yer alan derslerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir.  Bu derslerden ISE492 kodlu bitirme projesi, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mühendislik projesine uygulama olanağı sağlar.  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 20 iş günlük zorunlu stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.  Bu zorunlu staj da tabloda ISE400 kodu altında listelenmiştir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrencilerin performansı dönem içinde yaptıkları çalışmalar (ara sınavlar, kısa sınavlar, projeler, laboratuar çalışmaları, vb.) ve dönemi takiben sınav periyodunda yapılan final sınavında aldıkları notlara göre değerlendirilir.  Dönem sırasında notlandırılan işlerin toplam ağırlığı %40 ile %70 arasında olmalıdır.  Dönem sonunda dersi veren öğretim üyesi öğrencinin genel performansına göre bir harf notu verir.  Harf notları ve bu notlara karşılık gelen katsayılar aşağıda verilmektedir:

Harf Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00

Öğrenin bir dersten geçebilmek için en az “DD” notu alması gerekir.  “F” notu dersin başarılı bir şekilde tamamlanamadığı anlamına gelir ve bir dersten “F” notu alan öğrenci o dersten kredi alamaz.

Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi - PDF

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Çift Anadal/Yandal

Çift Anadal

Çift anadal programı (ÇAP) bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda başka bir bölümden ikinci bir lisans derecesi almalarına olanak verir. Böylece ÇAP’ı başarıyla tamamlayan öğrenciler hem asıl bölümlerinden hem de seçecekleri ikici anadal bölümünden ayrı ayrı diploma sahibi olabilirler. Programa kabul edilmek, devam etmek ve ikinci dereceyi alabilmek icin gereken koşullar yönetmelikte belirtilmiştir.

ÇAP’a kabul edilen bir öğrencini ikinci anadal programından mezun olabilmesi için bu programa ait bütün dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Ancak bölümler arasında ortak dersler ve eşdeğer sayılabilecek dersler bulunduğu için öğrencinin ikinci anadal programından fakülte ve bölümler tarafından belirlenen fark derslerini alması yeterlidir. Fark derslerinin takibi ikinci anadal programının yapıldığı bölümün atadığı bir danışman tarafından yapılır. Endüstri Mühendisliği bölümüyle ÇAP yapılabilecek bölümlerin listesi ve bu bölümlerin öğrencilerinin takip etmesi gereken ÇAP ders programları (programlar linklere tıklayarak indirilebilir) aşağıda verilmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Genetik ve Biyomühendislik

Gıda Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Matematik

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

İktisat

NOT: Başka bir bölümde ÇAP yapmak isteyen Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri ÇAP ders programı ile ilgili gerekli bilgiyi başvuracakları bölümden temin edebilirler.

Yandal

Yandal programı bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda başka bir bölümden alacakları bir grup dersi tamalayarak bu alanda bilgi sahibi olmalarına ve bu bölüme ait bir sertifika alınmasına olanak verir. Programa kabul edilmek, devam etmek ve sertifika alabilmek icin gereken koşullar yönetmelikte belirtilmiştir. Diğer bölümlerden gelen öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Bölümü yandal programında alması gereken dersler ve tamamlanması gereken kredi miktarı aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.

Yandal Programı

Staj

Staj

Staj yapacak öğrenci staj yapacağı yeri kendi imkanları ile bulmak durumundadır. Üniversitemiz Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Bölümü öğrencilere staj bulma konusunda destek vermektedir. Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürü bilgileri:

Burcu Baycan, Ph.D.

Mail: burcu.baycan@yeditepe.edu.tr

Aynı zamanda okulumuz dahilinde birçok öğrenci kulübü bu konuda kendi ağlarını oluşturmuştur. İhtiyaç duyan öğrencilerin bu kulüplerle bağlantıya geçmelerinde fayda var.

Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Eğer yaptığınız stajın ve doldurduğunuz defterin geçerliliği hakkında bir şüpheniz yoksa fazladan defter doldurmanın sizin açınızdan bir getirisi olmayacaktır.

Staj günü hesaplanırken, İş Kanununda belirtildiği üzere fiili olarak çalışılan iş günü esas alınmalıdır. Resmi tatiller, Bayramlar vb. Özel günler staj günü olarak sayılmamaktadır.

Staj yapılacak yer belirlendikten sonra staja başlamadan en az 2 hafta önce aşağıda belirtilen belgeleri bölüm staj sorumlusuna teslim edilmelidir. Gerekli belgeler;

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. 1 Adet Fotoğraf
 3. Taahhütname
 4. Staj başvuru formu
 5. Sağlık provizyon bilgi kağıdı (SGK E-Hizmetler sayfasından provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılabilir)

Başvuru

Staj başvuru formu öğrenci ve şirket tarafından doldurulur, bölüm staj koordinatörü ve dekanlık tarafından imzalatıldıktan sonra bölüm staj sorumlusuna teslim edilir.

Formlar

 

Staj Başvuru Formu

Devlet Katkısı Formu

 

Öğrencilerin stajlarını yapacakları firma ve staj süresi belirlendiğinde Endüstri Mühendisliği Bölümü staj sorumlusuna dilekçelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj defterini doldururken;

 1. Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
 2. Genel olarak gözlemlerinize dayanarak (İşi şahsen sizin gerçekleştirmiş olmanız gerekmez) süreçlerden, iş tanımlarından bahsedebilirsiniz.
 3. Staj defterini el yazısı ya da bilgisayar kullanarak yazabilirsiniz.
 4. Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.

Staj defteri ve anketlerin staj sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Geç getirilen defterler kabul edilmeyecektir.

Stajyer değerlendirme raporunun (şirket tarafından doldurulacak) kapalı bir zarf içinde defterle birlikte elden verilmesi gerekir.

Dokümanlar

 

Stajyer Değerlendirme Raporu 

Staj Defteri 

Staj Anketi 

Öğrencilerin Şimdiye Kadar Staj Yaptığı Firmalar-Kurumlar 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Zorunlu staj ne demek?

Zorunlu staj, öğrencinin mezun olabilmesi için , bölüm tarafından belirlenen şartlar dahilinde belgelenerek yine bölüm tarafından onaylanan, okul dışında çalışma dönemidir.

Staj yapılacak yeri bölüm mü belirler?

Staj yapılacak yeri öğrenci kendi imkanları ile bulmak durumundadır. Ancak okulumuz dahilinde birçok öğrenci klübü bu konuda kendi ağlarını oluşturmuştur. Ihtiyaç duyan öğrencilerin bu kulüplerle bağlantıya geçmelerinde fayda var.

 

Zorunlu staj kaç gün?

Zorunlu staj dediğimiz, staj defteri ve anketi doldurmakla yükümlü olduğunuz staj, 20 iş gününü kapsar.

 

Staj defteri ve anketinden hangi öğrenciler sorumlu?

2003 ‘ten sonra giren öğrenciler staj defteri uygulamasından sorumlu( 2003 hariç). 2003 ve daha öncesinde girişli olanların 20 iş gününü içeren bir staj yaptıklarına dair, staj yaptıkları kurum tarafından onaylanmış bir belgeyi bölümümüze iletmeleri yeterli. Bu belge için belli bir format yok. Doldurtacakları staj anketi de bu işlevi görecektir.

 

Defter bilgisayarda doldurulabilir mi?

Staj defterini el yazısı ya da bilgisayar kullanarak yazabilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.

 

Defter hangi dilde yazılacak?

Defter İngilizce doldurulacak. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz.

 

Staj yapmak için bir sınıf kısıtlaması var mı?

Yapılan stajın mesleki bilgilerinizle birleşmesi ve daha işlevsel olması için üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiğiniz yaz yapılması tavsiye edilebilir.

Tüm ders yükümlülüklerini tamamlamış öğrencilerin, mezun olacakları yaz döneminde staj yapmaları tavsiye edilmez.

 

Dönem içi yapılan stajlar kabul edilir mi?

Stajların öğrencinin ders aldığı dönemlere gelmemesi gerekmektedir. Yani öğrenci okul için resmen tatil olan dönemlerde yaptığı staj için defter doldurmalıdır.

 

Doldurulan staj defterleri en geç ne zamana kadar teslim edilmelidir?

Staj defteri ve anketi teslim tarihleri dersi aldığınız dönemde duyurulur.

 

 

Öğrencilerimiz Bugüne Kadar Hangi Firmalarda/Kurumlarda Staj Yaptılar?

Öğrencilerimizin bugüne kadar staj yaptığı firmalar/kurumlar listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

ISE 400 dersi ne zaman kodlanmalıdır?

Öğrencilerin ISE 400 Yaz Stajı dersini, stajlarını tamamladıktan sonraki ilk dönemde kodlamaları gerekmektedir.

 

Akademik Süreç Akışları

Ders kayıtları ile ilgili akış şemasını görüntülemek için  tıklayınız.

Dikey geçiş ile ilgili akış şemasını görüntülemek için  tıklayınız.

Dilekçe süreçlerimiz ile ilgili akış şemasını görüntülemek için  tıklayınız.

Erasmus süreçlerimiz ile ilgili akış şemasını görüntülemek için tıklayınız.

Mezuniyet süreci ile ilgili akış şemasını görüntülemek için tıklayınız.

Mühendislik projesi ile ilgili akış şemasını görüntülemek için tıklayınız.

Staj süreçleri ile ilgili akış şemasını görüntülemek için tıklayınız.

Yandal ile ilgili akış şemasını görüntülemek için tıklayınız.

Yatay geçiş ile ilgili akış şemasını görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Sorumlular Matrisi