• Türkçe
  • English

Misyon Gençlerimizi, kendine güvenen, taklitçilikten uzak, çok boyutlu ve bağımsız düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkilaplarına tam bağlı, takım çalışmasını ve ömür boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak yetiştirmek, bilim ve teknolojiye evrensel boyutta katkıda bulunmak, üretilen bilgilerin toplum hayatına yansımasını ve yayılmasını sağlayarak ulusumuza ve dünyaya hizmet etmektir.

Vizyon Her alanda Türkiye’nin önde gelen seçkin ve başarılı kadrolarına ve çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü donanıma haiz; dünyanın her yerinde aranan mezunlar yetiştiren, uluslararası saygınlığa sahip bir üniversite olmak.