• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 407
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrenciler, özellikle demir alaşımları olmak üzere metalik malzemelerin temellerini öğreneceklerdir. Metallerdeki bağların ve kristal yapıların doğası irdelenecektir. Alaşım katkılarının kristalografik doğası ikili alaşımlarda faz ve faz dönüşümleri kavramı ile birlikte incelenecektir. Çeliklerde ve dökme demirde mikroyapı özellik-ilişkisi ve hasar analizleri tanıtılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan gelişmiş metal alaşımlarının tasarımında, üretiminde ve test edilmesinde kullanılan endüstrideki standart işlemlerin teori ve pratik örneklerinin sunulması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari