• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
1. Malzeme biliminin mühendislik uygulamalarındaki önemi ve rolünün anlaşılmasını sağlamak. 2. Malzemelerin özelliklerini, yapısını ve üretim süreçlerini öğretmek ve aralarındaki güçlü ilişkileri öğrencilerin anlamasını sağlamak. 3. Malzeme bilimi bilgisini kullanarak malzeme seçimi ve tasarımı konusunda bir anlayış kazandırmak.
Dersin İçeriği: 
Malzemelerde atomik yapılar ve bağlanma türleri, "Elektronik Bant" teorisi, metallerin ve yarı iletkenlerin renklenmesi, malzemelerin optik özellikleri, renklenmenin atomik ve moleküler kökenleri, malzemelerin elektriksel iletkenliği ve özdirenci, malzemelerin iletkenliğini etkileyen faktörler, metaller, yarı iletkenler ve yalıtkanlar, ekstrinsik ve intrinsik yarı iletkenler, tek kristal malzemeler, elektronik cihaz üretim kavramı, dielektrik ve ferro-elektrik malzemeler, ısı kapasitesi, malzemelerin ısıl genleşmesi ve ısıl iletkenliği, elektron konfigürasyonlarının malzemelerin manyetik davranışına etkileri, mıknatıslanmanın (manyetizasyonun) ve manyetik malzemelerin sınıflandırılması.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari