Gıda Mühendisliği Bölümü; "Gıda Mühendisliği" mesleğinin doğası gereği değişik disiplinlerin gücünü bünyesinde toplamaktadır. Gıda mühendisliği bölümünün eğitim amaçları: Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanımlı, elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen, araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, takım çalışmasına uyum sağlayan, meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü, çağın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan, gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.

Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları yurt içinde ve yurt dışında gıda ürünlerini üreten, işleyen ve dağıtan şirket ve işletmelerde yönetici, işletme mühendisi ve laboratuvar görevlisi olarak görev alabileceklerdir. Mezunlar gıda üretimi, gıda üretim ve depolama prosesleri tasarımı, bu süreçlerde kullanılan ünitelerin tasarımı ve üretimi, gıda güvenilirliği sağlanması ve denetimi, biyoteknolojinin gıda üretimi ve güvenilirliği için geliştirilmesi ve uygulanması, gıda kalite kontrolü, gıda paket ve ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi, gıda sektörüne yönelik araştırma ve geliştirme alanlarında görev yapabileceklerdir. Gıda Mühendisliği Bölümünde dört yıllık eğitim verilmektedir. Bölümün öğrenci kontenjanı 10'u başarı burslu (% 100), 20'si destek burslu (% 50) olmak üzere toplam 70 öğrencidir. Bölüme sayısal puanla öğrenci alınmaktadır.

Akademik programı görmek için tıklayın

Bölüm Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Mustafa Özilgen 
(Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. F. Yeşim Ekinci  (Bölüm Başkan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ (Bölüm Başkan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Derya Kahveci Karıncaoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sanem Argın

 

Lisansüstü Burslu Personel 
Bahar Hazal Yalçınkaya
Büşra Akınalan
Caner Kazma
Ceren Uğurlu

Araştırma Görevlisi
Selcen Semerciöz