• Türkçe
  • English

T. C. Yeditepe Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Misyonu

T. C. Yeditepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün misyonu üç bileşenden oluşur:

  1. Eğitim: Mesleğini dünyanın her yerinde çağdaş düzeyde ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yapabilecek birikime sahip, yaratıcılık nitelikleri ile donatılmış Elektrik ve Elektronik mühendisleri yetiştirmek.
  2. Bilim ve Teknoloji: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin ilgi alanı içine giren konularda bilimsel araştırma yapma ve teknoloji geliştirme yoluyla bilim dünyasına, endüstriye ve genel olarak insanlığa hizmet etmek.
  3. Etkileşim ve İşbirliği: Endüstri başta olmak üzere, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile ilişkisi olan kurum ve kuruluşlarla doğrudan etkileşim ve işbirliği içinde olmak.

T.C. Yeditepe Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Vizyonu

T. C. Yeditepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan, kazanımları ile bilime, teknolojiye, endüstriye ve insanlığa yararlı çözümler üretebilen, ulusal düzeyde öncü, uluslararası düzeyde saygın bir bölüm olmaktır.