• Türkçe
  • English

BME 492 Bitirme Projesi dersi alan öğrencilerin, bölüm web sayfasında yer alan "BME492 Proje Öneri Formu" nu doldurulup tüm imzalar tamamlandıktan sonra en geç 28 Eylül 2021 Salı gününe kadar bölüm sekreterliğine bırakması gerekmektedir.