Derya Kahveci Karıncaoğlu

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
Gıda Mühendisliği Bölümü
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
derya.kahveci@yeditepe.edu.tr
Telefon: 
02165780000-3282

Akademik